Det er lite hensiktsmessig når null prosent av de syke er uvaksinert.

Myndighetene i Australias største delstat vil slutte å rapportere vaksinasjonsstatus for pasienter innlagt på sykehus med covid 19. Deres siste rapport viste 0 – null – uvaksinerte pasienter. Sammenligningsgrunnlaget faller mye bort når verdiene på den ene siden er null.

– Vaksinasjonsstatus for innlagte på sykehus, på intensivavdeling og de som dør vil ikke lenger bli rapportert, sa myndighetene i New South Wales i Respiratory Surveillance Report over de siste to ukene frem til 31. desember 2022.

Flere doser øker innleggelsesfrekvensen

Rapporten viste at av de 1779 pasientene som ble innlagt på sykehus med covid 19-diagnose i løpet av de to ukene, hadde 79,5 prosent bekreftet å ha mottatt minst én vaksinedose og null ble bekreftet uvaksinert.

De som fikk fire eller flere doser eller en primærserie og minst to boostere, utgjorde den største kategorien sykehusinnleggelser etter vaksinasjonsstatus med 810 pasienter. Det ble fulgt av 377 pasienter med tre doser, 364 med ukjent status, 218 med to doser og ti med én dose.

Det overveldende flertall i New South Wales er vaksinert. Ifølge Australian Department of Health and Aged Care har 96 prosent i alderen 16 år eller eldre fått to eller flere doser og omtrent halvparten av barn i alderen fem til 15 år har fått minst to doser.

Risikohopp på 217 prosent

Matematikeren Igor Chudov har tatt for seg dataene og estimert at risikoen for sykehusinnleggelse er høyere for dem som har mottatt tre doser sammenlignet med dem som har fått to og høyest for dem som har fått fire eller flere doser. Det relative risikohoppet for siste gruppe er 217 prosent høyere enn for uvaksinerte.

New South Wales’ myndigheter sa at de begynte å dele opp dataene etter vaksinasjonsstatus i 2021 da vaksinene ble rullet ut «for å overvåke tendenser i forholdet mellom vaksinasjon og resultater».

– Da størstedelen av befolkningen har mottatt minst to doser vaksine og det er forskjeller i tidspunkter for boosterdosering på tvers av aldersgrupper, kan tendensene mellom vaksiner og resultater ikke tolkes ved hjelp av disse dataene.

Langsiktig trend

De vaksinerte sto praktisk talt for alle sykehusinnleggelsene i New South Wales også de siste ukene, ifølge tidligere rapporter. I for eksempel uken som slutter 10. desember 2022 hadde alle pasienter bortsett fra én, mottatt minst én dose vaksine. En rekke hadde fått fire eller flere doser.

Blant forståsegpåerne er det uenighet om hvor nyttig slike data er. Noen hevder at slike data på statlig nivå forteller lite uten justering for faktorer som alder. Andre hevder at de helt opplagt undergraver påstandene om at vaksinene er effektive.

Også studier viser sprikende resultater. Noen indikerer at vaksiner fortsatt gir et visst nivå av beskyttelse mot alvorlig sykdom, men praktisk talt ingen skjerming mot infeksjon. Andre indikerer at flere doser øker risikoen for sykdom.

Data fra amerikanske stater viser at personer som har fått satt boostere har større risiko for å bli smittet, innlagt på sykehus eller dø, enn personer som er vaksinert, men ikke har fått booster. En studie fra Cleveland Clinic viser at hver påfølgende dose øker risikoen for å teste positivt.

Dødsdata

New South Wales har rundt 31 prosent av Australias befolkning. Data derfra viser at de fleste døde de siste to ukene før årsskiftet, var vaksinert.

53 av de 95 som døde hadde fått fire eller flere doser. Nitten hadde fått tre doser. Ni hadde fått to doser. Syv hadde ukjent vaksinasjonsstatus, seks var uvaksinert og én hadde fått en enkeltdose.

Risiko for feiltolkning av data

Public Health Scotland sluttet i februar 2022 å offentliggjøre vaksinasjonsstatus etter at det viste seg at de fleste sykehusinnleggelser er blant vaksinerte.

– På grunn av økende risiko for at dataene blir feiltolket, vil Public Health Scotland slutte å rapportere covid 19-tilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall etter vaksinasjonsstatus.

Også Storbritannias Health Security Agency sluttet å dele pasientopplysninger opp etter vaksinasjonsstatus i 2022.

USA

I USA har embedsmenn erkjent at de holder tilbake enkelte covid-relaterte data, inkludert data om reinfeksjoner. 

Centers for Disease Control and Prevention er i sine estimater for vaksineeffektivitet, sluttet å dele opp pasienter etter antall doser. Isteden slår de alle vaksinerte sammen bortsett fra dem som har fått et av de nye, uprøvde booster-skuddene. De har også nektet å oppgi råtall på forespørsler i henhold til Freedom of Information Act.

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.