Aseem Malhotra. Stillbilde: GBNews / YouTube.

Sett i forhold til de mange og til dels alvorlige bivirkningene har mRNA-vaksinen mot covid-19 redusert antallet smittede og døde for lite til at den burde ha vært godkjent – og langt mindre burde den ha vært obligatorisk, hevder den fremstående britiske hjerte­spesialisten Aseem Malhotra.

Den prisvinnende, viten­skapelig anerkjente og høyt respekterte legen – som i 14 år har arbeidet ved en privat hjerte­klinikk i London og ofte har vært benyttet som medisinsk autoritet i britiske medier – har nådd denne erkjennelsen etter å ha diskutert saken med en rekke høyt kvalifiserte kolleger, mottatt informasjon fra varslere hos Pfizer, og selv gransket vaksinedata i månedsvis.

Dr. Malhotras begrunnelse for det oppsikts­vekkende stand­punktet står å lese i en viten­skapelig artikkel som ble publisert den 26. september, og han har fremført hoved­trekkene i resonnementet under konferansen som Norske leger og helse­arbeideres fellesforbund (NLHF) arrangerte i Oslo den 19. november, og i et nylig tv-intervju med den kjente Fox News-journalisten Tucker Carlson.

Malhotras interesse for temaet kom som følge av en ekstra­ordinær rekke av begivenheter.

Malhotra var blant de første som ble korona­vaksinert og hadde selv anbefalt vaksinering offentlig, og han ble derfor svært overrasket da en annen kardiolog fortalte ham privat at han hadde bestemt seg for ikke å ta vaksinen. Vedkommende viste til data fra Pfizers tester av vaksinen, der det fremgikk at fire vaksinerte personer hadde fått hjertestans, men bare én i placebo-gruppen. Det kunne være tilfeldig, men det kunne også gjenspeile en reell hjerte­risiko, og derfor ville han vente og se, forteller Malhotra.

Nysgjerrigheten skulle bli gjen­oppvekket av personlige grunner i juli 2021. Malhotras 73 år gamle korona­vaksinerte far – også han lege – døde som følge av hjertestans, og en obduksjon viste arterie­skader som kom høyst overraskende med tanke på farens gode helse og sunne livsstil.

Siden blir Malhotra kontaktet av The Times, som lurer på om han har noen forklaring på en 25 prosents økning i antallet hjerteattakk i Skottland. Ikke lenge etterpå leser han en studie i det prestisje­fylte medisinske tidsskriftet Circulation, der en kardiolog rapporterer om en betydelig økning i antallet betennelser i hjertet hos korona­vaksinerte pasienter.

Et vendepunkt inntreffer idet Malhotra blir kontaktet privat av en kardiolog han kjenner godt, som arbeider ved en prestisje­fylt britisk institusjon. Vedkommende er svært oppbrakt og betror seg til Malhotra: Ved en tilfeldighet hadde fagmiljøet ved institusjonen oppdaget at mRNA-vaksinerte personer viste hyppigere tegn til betennelser i hjertet enn uvaksinerte. Men under et møte hadde gruppen besluttet ikke å publisere oppdagelsen fordi det kunne sette finansieringen deres fra den farmasøytiske industrien i fare.

Alt dette ansporer Malhotra til å gå ut på GBNews med en anbefaling om at det gjøres en grundig undersøkelse av årsaken til den økte utbredelsen av hjerteproblemer, og at de gjenværende vaksinepåbudene oppheves. Og selv bestemmer han seg for å bruke flere måneder på å gjøre egne undersøkelser av vaksinedata med sikte på å publisere viten­skapelig om saken.

Blant tingene Malhotra fester seg ved underveis, er dataene fra Pfizers tester av sin egen vaksine, som ble rapportert å være 95 prosent effektiv – mot den tidlige varianten som hadde høyere dødelighet og lavere smittsomhet enn senere varianter.

Hva innebar det egentlig at vaksinen var 95 prosent effektiv?

Prosentstørrelsen fremkom ved å sammenligne hyppigheten av symptomer hos personer som hadde testet positivt, både blant vaksinerte og uvaksinerte. Det viste seg at 0,04 prosent av de vaksinerte hadde fått symptomer, mot 0,88 prosent av de uvaksinerte. Siden tallet 0,04 er 95 prosent mindre enn tallet 0,88, lød konklusjonen at vaksinen var 95 prosent effektiv.

Denne sammenligningen av relative størrelser skjuler det faktum at forskjellen i prosentpoeng bare var 0,84 og at det derfor handlet om små forskjeller i de absolutte tallene. Om man sammenligner 10.000 vaksinerte og 10.000 uvaksinerte, ville 88 uvaksinerte få symptomer mot 4 vaksinerte, kommenterer Malhotra, som gjør følgende resonnement: For å hindre ett symptomatisk tilfelle må du vaksinere 119 personer.

Gitt at dette er en sykdom som er spredd over hele verden og av og til har dødelig utgang, taler slike tall i favør av vaksinering hvis det ikke er særlig mange problemer med bivirkninger, analyserer Malhotra. Men hva om det er mange, av og til også dødelige, bivirkninger?

Pfizers data viser at vaksinen reduserte covid-risikoen så lite at faren for at bivirkningene ville mer enn oppveie for gevinsten, burde ha fått regulerings­myndighetene til ikke å godkjenne den, mener Malhotra. Langt mindre burde det innføres noe påbud om vaksinering for å senke ytterligere en risiko som allerede er nokså lav, hevder han.

Kliniske data fra deltabølgen understreker poenget, mener Malhotra: Dødsraten blant uvaksinerte er riktignok høyere enn blant vaksinerte, men de absolutte tallene er uansett små, og det er uråd å vite både om det er en spuriøs sammenheng og hva slags skader bivirkningene av vaksinen vil anrette.

Figur hentet fra Malhotras artikkel.

For yngre aldersgrupper er ikke dette noe å lure på, mener Malhotra: For å unngå ett covid-dødsfall blant personer i 40-årene, må du vaksinere 10.000 personer. Blant personer mellom 18 og 29 år er den tilsvarende størrelsen 93.000. Hvem kan garantere at titusenvis av vaksiner ikke anretter større samlet skade enn ett dødsfall?

Når man kommer til den langt mindre dødelige omikronvarianten, blir konklusjonen enda klarere, fastslår Malhotra. En studie fra Hongkong viser myokarditt hos 1 av 2700 unge gutter mellom 12 og 17 år.

Malhotra, som forlanger en granskning av alt som er skjedd, er ikke nådig når han forklarer hvordan mRNA-vaksinen kunne bli godkjent, ikke minst i lys av at tilsvarende forhold mellom fordeler og ulemper har stanset vaksiner tidligere. Det hele skyldes et korrupt samrøre mellom regulerings­myndigheter, den farmasøytiske industrien og det medisinske fagmiljøet, lyder hans dom.

mRNA-vaksinen kan altså ha gjort mer skade enn gavn. Vi avventer fremdeles en sikker konklusjon, men katten er ute av sekken.

 

Kjøp julegavene fra Document!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.