En tidligere hemmeligholdt rapport fra Pfizer til US Food and Drug Administration (FDA) som dekker sikkerhetsdata for vaksinen de første 90 dager etter autorisasjon, er beordret frigitt av en domstol i Texas – og kanskje ikke overraskende har dette hittil fått liten oppmerksomhet i de større mediene. 

FDA hadde bestemt at disse dokumentene skulle holdes hemmelig i 75 år. Til sammenligning ba regjeringen Solberg om 100 års hemmelighold av Koronakommisjonens arbeid, det ble 60¹.

Kort oppsummering av rapporten:

 • Analyse av dataene viser at covid-vaksinen er dødeligere enn selve sykdommen for alle under 50 år. For yngre voksne og barn representerer vaksinen ingen fordel, kun risiko².
 • Alle aldersgrupper under 50 år har større risiko for å dø av vaksinen enn av sykdommen.
 • For de under 18 år er det 51 ganger større sannsynlighet for at de dør av vaksinen enn av covid.
 • I kategoriene 60 år og eldre utjevnes risikoen. I aldersgruppen 60 til 69 år vil vaksinen ta livet av én person for hver person den redder fra covid-død.
 • Data tyder på en underrapportering av amerikanske dødsfall til US Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) med en faktor på 20.

Vaksinen dødeligere enn sykdommen?

Det er stort sprik mellom den offisielle fortellingen om vaksinen og konklusjonene som begynner å komme til overflaten via uavhengige forskningsrapporter. Uten å påberope seg kompetanse til å vurdere kvaliteten på forskningen, er det også av interesse å se på rapporter som reiser tvil om myndighetenes fortelling – spesielt så lenge vaksinen fremdeles er på det eksperimentelle stadiet.

Ifølge en kost-nytte-analyse av offisielle data fra USA og Storbritannia foretatt av dr. Stephanie Seneff og den uavhengige forskeren Kathy Dopp, er covid-vaksinen dødeligere enn sykdommen for alle under 80 år (Pdf-fil, 21 sider): 

COVID-19 and All-Cause Mortality Data by Age Group Reveals Risk of COVID Vaccine-Induced Fatality is Equal to or Greater than the Risk of a COVID death for all Age Groups Under 80 Years Old as of 6 February 2022.

– Alle aldersgrupper under 50 år har større risiko for å dø etter å ha mottatt en covid 19-vaksine, enn en uvaksinert i samme aldersgruppe har for å dø av covid 19. For yngre voksne og barn er det ingen fordel, bare risiko.

– Denne analysen er konservativ fordi den ignorerer det faktum at vaksineinduserte bivirkninger som trombose, myokarditt, Bell’s palsy og andre skader kan medføre forkortet levetid.

– Når man tar i betraktning at det er omtrent 90 prosents reduksjon i risikoen for å dø av covid 19 hvis alle symptomatiske høyrisikopersoner får tidlig behandling, kan man konkludere med at det er uhensiktsmessig å kreve covid 19-vaksine.

– Tatt i betraktning fremkomsten av antistoff-resistente varianter som delta og omicron, resulterer covid 19-vaksine i høyere dødsrater enn sykdommen gjør for uvaksinerte i de fleste aldersgrupper.

Ubetydelig risikoreduksjon 

Analysen er konservativ i den forstand at den kun tar i betraktning dødsfall som inntreffer innen én måned etter injeksjonen, men vaksinen kan forkorte livet betydelig også etter første måned etter injeksjonen. Som beskrevet i Seneffs og Dopps avhandling:

– Absolutt reell risikoreduksjon (…) fra covid-vaksine varierer fra negativ på 0,00007 prosent for barn under 18 år (altså økt risiko for covid-død som følge av vaksinasjon) til positiv på 0,183 prosent risikoreduksjon på en covid-død for personer over 80 år.

– Covid-vaksine øker risikoen for død og gir en netto negativ fordel, altså økt risiko for død (…) for alle aldersgrupper yngre enn 60 år. Med andre ord forårsaker vaksine en netto økning snarere enn en reduksjon, av sannsynligheten for død for alle under 60 år. For gruppen 60 til 80 år er fordelen med vaksinen ingen eller ubetydelig.

– Den høye dødsrisikoen kontra den lave risikoreduksjonen fra covid-vaksinen er ikke akseptabel, spesielt med tanke på at effektiv behandling vil redusere dødsraten med 90 prosent eller mer i høyrisikogrupper.

Fra USA meldes det om dobbelt så mange dødsfall etter covid 19-vaksiner på ett år som dødsfall etter alle vaksiner de siste 30 årene.

Underrapportering

En analyse fra forskerne Spiro Pantazatos og Herve Seligmann viser underrapportering av dødsfall til amerikanske VAERS med en faktor på 20. Resultatene av deres forskning viser at:

 • De under 18 år har 51 ganger større sannsynlighet for å dø av vaksinen enn av covid som uvaksinert.
 • I alderen 18 til 29 år er det 16 ganger større sannsynlighet for at vaksinen dreper en person enn at den redder livet til en som får covid. 
 • I alderen 30 til 39 år er det 15 ganger større sannsynlighet for å dø av vaksinen enn at den forhindrer død. 
 • I alderen 40 til 49 år er det ni ganger større sannsynlighet for å dø av vaksinen enn at den forhindrer død.
 • I alderen 50 til 59 år er det to ganger større sannsynlighet for å dø av vaksinen enn at den forhindrer én covid-død.
 • I gruppen 60 og eldre jevnes risikoen mellom vaksine og sykdom ut: Mellom 60 og 69 år vil vaksinen forårsake én persons død for hver den redder.

Kost-nytte-analyse må drive folkehelsepolitikken

Sunn fornuft tilsier at vaksinasjonspolitikken bør være forankret i en rasjonell evaluering av sanne fordeler og ulemper ved vaksinasjon. Så langt har myndighetene i de fleste land ignorert ulempene og utelukkende fokusert på opplevd eller innbilt fordel. Ikke en gang de aller yngste er blitt spart:

I USA var det pr. 11. februar 2022 kommet 34.223 rapporter om bivirkninger på barn under 17 år. Dette er svimlende tall med tanke på at 12- til 17-åringene bare har vært vaksinert siden mai 2021, 5- til 11-åringene siden oktober 2021, iføge OpenVAERS Child’s Report.

Pfizer trekker søknad om nødbruksautorisasjon for barn under fem år

Interessant nok trakk Pfizer 11. februar 2022 brått sin søknad om nødsautorisasjon av vaksine til barn under fem til syv år. Ifølge US Food and Drug Administration og Pfizer ønsker de å samle inn ytterligere data om effekten av en tredje dose, ettersom to doser ikke ga forventet immunitet blant to- til femåringer.

Tre dager senere sa tidligere FDA-kommissær og nåværende styremedlem i Pfizer, Dr. Scott Gottlieb, til CNBC9 at søknaden ble trukket fordi covid-tilfellene er så lave blant små barn at vaksinen ikke kunne påvises å gi mye fordel.

I en e-post uttalte OpenVAERS: 

– Ingen av disse forklaringene er tilstrekkelig fordi denne informasjonen var kjent før Pfizer sendte inn søknaden 1. februar 2022. Det får en til å lure på om uønskede hendelser i behandlingsgruppen er en faktor som hverken Pfizer eller FDA ønsker oppmerksomhet om?

For øvrig kan nevnes samrøret mellom mediegigantene og Pfizer. International Center for Journalists (ICFJ), som mottar økonomisk støtte fra Pfizer, samarbeider med Facebooks morselskap Meta om sitt «Journalism Project» for å «bekjempe feilinformasjon» på plattformen. Sammen har Facebook og ICFJ finansiert nyhetskanaler i Afrika, Latin-Amerika og Midtøsten med fokus på covid 19-rapportering.

Pfizers egen liste over bivirkninger:

Kritisk norsk presse

Hva så med kritisk journalistikk vedrørende koronavaksiner i Norge? Døm selv! 9. november 2020 meldte for eksempel Aftenposten:

– Resultatene er virkelig gode, jeg mener ekstraordinære. Det kommer til å ha stor påvirkning på alt vi gjør med tanke på covid-19. (USAs smittevernrådgiver Anthony Fauci til nyhetsbyrået AP)

– Alle gode vaksinenyheter er gode nyheter også for oss. Dette er en av vaksinene som Norge er del av. (Bent Høie)

¹Justis- og beredskapsdepartementet foreslo opprinnelig at kommisjonens taushetsplikt skulle gjelde i 100 år. Etter at forslaget hadde vært på høring, ble det imidlertid endret, blant annet etter kritiske innspill fra Norsk Journalistlag. Fredag 28. august (2020, red.anm.) endret departementet forslaget til en «normal» taushetsplikt på 60 år. (Faktisk.no)

²As of 6 February 2022, based on publicly available official UK and US data, all age groups under 50 years old are at greater risk of fatality after receiving a COVID-19 inoculation than an unvaccinated person is at risk of a COVID-19 death. (from Abstract)

Pfizer’s Documents

COVID-19 and All-Cause Mortality Data by Age Group Reveals Risk of COVID Vaccine-Induced Fatality is Equal to or Greater than the Risk of a COVID death for all Age Groups Under 80 Years Old as of 6 February 2022.

VAERS COVID Vaccine Adverse Event Reports for Ages 17 and Younger (from US/Territories/Unknown)

Peak Prosperity (podcast)

Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19

VAERS COVID Vaccine Adverse Event Reports for Ages 17 and Younger (from US/Territories/Unknown)

Alle oversettelser fra engelsk er gjort av Document.

Les og del gjerne:

Wall Street dumper Moderna- og Pfizer-aksjer

Bivirkninger av koronavaksinene grovt underrapportert

 

NB: Artikkelen er oppdatert kl. 16.53

 

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.