Koronaen tar liv, men det gjør også vaksinene. Både i USA og Israel kommer det nå tall som viser baksiden ved vaksinasjonsprogrammene. Ved siste opptelling (1.6.) fra Legemiddelverket var det rapportert 172 dødsfall i forbindelse med det norske vaksinasjonsprogrammet. Nye tall kommer torsdag.

Americas Frontline Doctors saksøkte nylig USAs helsemyndigheter ved helseminister Xavier Becerra i et forsøk på å stoppe vaksinasjon av barn under 16 år. Legegruppen poengterer at Covid-19 vaksinen ikke er en tradisjonell vaksine, men eksperimentell og foreløpig bare hastegodkjent. Samtidig avslører organisasjonen hvordan legemiddelfabrikantene omgår regelverket i sine forsøksstudier.

Bakgrunnen for søksmålet er at det amerikanske Legemiddelverket FDA ( Food and Drug Administration)  den 11. mai i år ga «midlertidig godkjennelse» til bruk av Pfizer og BioNTech Covid-19 vaksinene på barn mellom 12 og 15 år.

Americas Frontline Doctors ber den amerikanske tingretten i det nordlige distriktet i Alabama om at det innføres en ‘midlertidig forføyning’ (Temporary Restraint Order) for å hindre at barn mellom 12-15 skal bli utsatt for eksperimentelle vaksiner. I praksis betyr det at legegruppen ber om at vaksinasjon av alle barn under 16 år settes på vent inntil retten har behandlet saken.

Søksmålet omfatter ikke bare helseminister Becerra og hans helsedepartement, men også underliggende etater og deres ansatte, som FDA (Food and Drug Administration) og NIH, (National Institute of Health), i tillegg til CDC (Center for Disease Control and Prevention). (Vi har ikke lyktes med å finne ut noe mer om hva som har skjedd med dette søksmålet, men vi venter på tilbakemelding fra organisasjonen.)

Saksøkerne som i tillegg til America’s Frontline Doctors også består av sju foreldre til i alt 11 barn, er bekymret for at den hastegodkjente Covid-19 vaksinen kan føre til uopprettelige skader for barna. I sin pressemelding skriver de blant annet følgende (oversatt av redaksjonen):

  • Overlevelsesgraden for personer under 20 år med bekreftet smitte av Covid-19 er 99,997 prosent
  • Tidligere eksperimentell utrulling av vaksine ble stoppet av regjeringen da det var 25 uforklarlige dødsfall (ansett som for høye)
  • Forskere er bekymret for at piggproteiner fra vaksinene forårsaker sykdom selv uten viruset, krysser blod-hjerne-barrieren og kan øke autoimmune lidelser
  • Vi har aldri sett dette nivået av bivirkninger for noen vaksine uten at FDA har tatt affære. Svineinfluensavaksinen ble trukket tilbake ved 25 dødsfall. Men nå, etter CDCs egne data, ser vi en 12.000 prosent økning i dødsfall med disse vaksinene, og de fremmer fortsatt dette til barna våre
  • Mer enn 4000 dødsfall i USA har vært knyttet til administrering av COVID-19-vaksiner de siste fire månedene, sammenlignet med 1500 dødsfall totalt de siste ti årene for alle vaksiner

Dette siste punktet har vi også fått lesertips om, så vi oppsøkte USAs eget organ side for monitorering av mulig skadelige bivirkninger ved amerikansk-lisensierte vaksiner, VAERS  (Vaccine Adverse Event Reporting System). Senteret administreres av FDA og CDC i fellesskap. Her er hva vi fant:

Vaksinerelaterte dødsfall i perioden 1990-2021. Statistikken er oppdatert pr 28. mai. Skjermdump: VAERS

Brudd på egne protokoller

I en artikkel datert 8. juni, skriver Dr Yaffa Shir-Raz, om hvordan Pfizer brøt med sine egne sikkerhetsprotokoller i utprøvingen av Covid-19-vaksine på barn.

Analysis and comparison of the review document submitted by Pfizer to the US Food and Drug Administration, on the basis of which the FDA gave the green light to expand the emergency permit for vaccination also for children aged 12-15, as opposed to the study protocol in children, reveal concerning findings, including violations of the protocol established by Pfizer itself, and no less serious, designing the trial protocol in a way that will allow the company to present as positive findings as possible in terms of vaccine safety in children.

Analyse og sammenligning av dokumentasjonen Pfizer har levert til US Food and Drug Administration, på grunnlag av at FDA ga grønt lys for å utvide nødtillatelsen for vaksinering også for barn i alderen 12-15, i motsetning til studieprotokollen hos barn, avslører bekymringsfulle funn, inkludert brudd på protokollen etablert av Pfizer selv, og ikke mindre alvorlig, utforming av prøveprotokollen på en måte som gjør det mulig for selskapet å presentere så positive funn som mulig i forbindelse med vaksinesikkerhet hos barn.

Dr. Yaffa Shir-Raz er helse- og risikokommunikasjonsforsker, samt helsejournalist. Hun er forsker ved University of Haifa Health and Risk Communication Research Center, og foreleser i helsekommunikasjon ved det internasjonale kommunikasjonsprogrammet, Sammy Ofer School of Communication, IDC Herzliya, Israel. Hennes Facebook-profil inneholder mye interessant informasjon.

Økt mortalitet i Israel

Det «suksessfulle» vaksineprogrammet i Israel kommer i et annet lys ved lesning av artiklene hun og andre medlemmer i en israelsk gruppe kalt «The Israeli People’s Committee» (IPC) har publisert. Blant dokumentene er en 36 sider lang rapport (på engelsk) om dødsfall i forbindelse med vaksinasjonsprogrammet med undertittelen «aldri har en vaksine skadet så mange»:

According to data from the Central Bureau of Statistics (CBS), during January-March 2021, in the midst of the vaccination operation, there was a 18% increase in overall mortality in Israel compared to the tri-monthly average mortality in the previous year. In fact, the period of January-March 2021 is the deadliest one in the last decade, with the highest overall mortality rates, when compared to the corresponding months over the last 10 years.

Ifølge data fra Statistisk Sentralbyrå (CBS) var det i januar-mars 2021, midt i vaksinasjonsoperasjonen, en økning på 18% i total dødelighet i Israel, sammenlignet med den tremåneders gjennomsnittlige dødeligheten året før. Faktisk er perioden januar-mars 2021 den dødeligste perioden det siste tiåret, med den høyeste totale dødeligheten sammenlignet med tilsvarende måneder de siste 10 årene. (IPC Rapport)

Les også:

Pfizer og Moderna snart klare med korona-vaksiner for barn ned til 6 mnds alder

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.