Legemiddelgigantene Pfizer og Moderna er snart klare til å gi korona-vaksine til barn, helt ned i spedbarnsalder. Selskapene vil søke amerikanske helsemyndigheter om godkjennelse for vaksinering av barn ned til fem år innen utgangen av september. Kliniske forsøk med barn ned til seks måneder er allerede igangsatt i USA.

Ifølge New York Times foretar Pfizer nå kliniske forsøk med korona-vaksiner for 4.500 barn ned til fem års alder i USA, Finland, Polen og Spania. Resultatene forventes klare i løpet av sommeren, og vil bli publisert i internasjonalt anerkjente akademiske publikasjoner.

The study will enroll up to 4,500 children at more than 90 clinical sites in the United States, Finland, Poland and Spain. Pfizer’s researchers plan to submit the full data from the trials this summer for publication in a peer reviewed journal. (New York Times)

Avisen publiserte allerede i april en artikkel om at Moderna aktet å starte kliniske forsøk med barn ned til spedbarnsalder. Onsdag 9. juni finner vi den første bekreftelsen på at slike forsøk allerede er i gang over hele USA.

UF Health begins COVID-19 vaccine trials on babies, toddlers

Dr. Mobeen Rathore, who specializes in pediatric infectious diseases, said a 23-month-old was the first child in that age range in North Florida to receive Moderna’s vaccine. Rathore says UF Health Jacksonville is the only hospital in North Florida participating in the trial. He says currently there are 150 children participating across the United States, and five in Jacksonville.

Dr. Mobeen Rathore, som spesialiserer seg på smittsomme sykdommer hos barn, sa at en 23 måneder gammel var det første barnet i den aldersgruppen i Nord-Florida som fikk Moderna’s vaksine. Rathore sier UF Health Jacksonville er det eneste sykehuset i Nord-Florida som deltar i rettssaken. Han sier at det for øyeblikket er 150 barn som deltar over hele USA, og fem i Jacksonville. (Action News JAX)

NYT: In the U.S., vaccines for the youngest are expected this fall.  Moderna Begins Testing Covid Vaccine in Babies and Children