Bivirkninger av koronavaksinene grovt underrapportert

Dataene til millioner av forsikrede personer er analysert. Resultatene viser at antallet bivirkninger av covid 19-vaksine er mange ganger så høyt som det rapporteres fra det offentlige.