FHI ønsker å mRna-vaksinere sekstenåringer mot Covid-19 til tross for at det er unge, særlig menn under 30 år, som er mest utsatt for betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen i etterkant av vaksinen.Totalt 120 personer er pr august 2021 registrert med denne bivirkningen.

FDA i USA har angivelig mandag 23 august 2021 godkjent mRna-vaksinen mot Covid-19 (1). Vaksinen skal forhindre sykdom, men tall fra Israel, det landet i verden som har hatt flest fullvaksinerte, har nå en bratt kurve opp i forhold til Covid-19 sykdom (2). Dette er dårlig nytt for våre helsemyndigheter som nå har bestemt seg for å vaksinere barn fra seksten år og det uten foreldrenes godkjenning (3).

Som helsearbeider over mange år, er dette meget bekymringsfullt og grenser til det uetiske. For tolv år siden hadde vi Svineinfluensaen med påfølgende vaksiner, hvor i underkant av hundre barn fikk varige skader i form av Narkolepsi. Det var langt flere ulike skader blant alle aldersgrupper, men disse ble ikke oppført hos FHI, kun barn som kunne ha krav på erstatning. 

Nå har jeg arbeidet med Covid-pasienter i halvannet år og er her ennå, vel vitende om at dette ikke gjelder alle. Men for de som rammes, er det få som blir veldig syke og trenger innleggelse i sykehus. De aller fleste klarer seg hjemme. Dette er mer eller mindre kjent og i beste fall underkommunisert.

Mange i helsevesenet er vaksinerte og en del har uttalt at de følte seg presset til det. Noen har i ettertid angret sitt valg. Det synes å ha sammenheng med at vi i vår har tatt i mot mange flere pasienter med bivirkninger av vaksinen, særlig etter andre dose, enn Covid-pasienter i hele 2020. Hvorvidt bivirkningene går tilbake eller vedvarer, er for tidlig å si. Det kommende året vil trolig gi den oversikten vi mangler nå.

Covid-19 er ingen spøk, men det er heller ikke vaksinen. Dersom noen føler seg tryggere ved å la seg vaksinere er det helt greit, all den tid det dreier seg om informert samtykke. Med all ensidig informasjon fra helsemyndighetene, er det tvilsomt om man kan kalle injeksjonene for «vaksinasjoner med informert samtykke». Det krever informasjon om hva du får, virkning og konsekvenser. Dette er det ingen som kan si pr i dag, da vaksinen kun har vært nødgodkjent. Vi vet nå at den gir mange og til dels alvorlige bivirkninger på kort sikt. Ingen kan si hva den kan føre til på lang sikt.

Når voksne mennesker har problemer med å orientere seg i forhold til informasjon om vaksinen, hvordan tenker man seg at en på seksten år skal kunne ta et informert valg for muligens all fremtid? Hvorfor skal vi la oss injisere med en vaksine hvis innhold er mRna for produksjon av S-protein som skal få kroppens immunforsvar til å produsere antistoffer, når vi vet at det er dette proteinet som forårsaker blodpropper og blødninger i Covid-19 infeksjoner (4)? At nettopp S-proteinet er hovedproblemet har over tid vært kjent blant forskere, men de som er kritiske og har gode argumenter mot denne vaksinen, er sensurert. Debatt finnes ikke, kun ensidig «informasjon», også kalt propaganda. Det må være mye som er galt når saksdokumenter vedrørende Covid-19 i statsapparatet er hemmeligstemplet de neste seksti år. En god porsjon skepsis synes å være nødvendig mot det som ikke tåler dagens lys.

Et annet problem er at død og bivirkninger av vaksiner underrapporteres ifølge en studie fra Harvard. Av ulike grunner rapporteres i underkant av 1% av alle tilfeller til VAERS, det amerikanske senter for registrering av bivirkninger fra vaksiner. Pr juni 2021 er rapporterte tall på død og bivirkninger av vaksiner mot Covid-19 innen UK, USA og EU  22.821 døde og 4.085.204 bivirkninger (5).  Om dette er overførbart til Norge, har vi helt andre tall på konsekvensene av vaksinene enn det som fremkommer hos helsemyndighetene pr nå.

Det er mange våkne pasienter, men alt for mange som ikke er det. Mange bruker de kanaler som finnes og holder seg informert. Tidligere studier har vist at det er disse som har størst sjanse til overlevelse ved sykdom, blant annet fordi de er aktivt deltakende og tar egne beslutninger basert på den kunnskap de har tilegnet seg. Andre er tilbøyelig til å godta det helsevesenet sier og gjør, uten at det på noen måte er feil; helsearbeidere er overveiende både faglig dyktige og utrolig samvittighetsfulle mennesker som vil det beste for pasientene sine. De ønsker å informere. De ønsker å gi alle medisiner de kan. Problemet ligger ikke hos den enkelte helsearbeider, men hos helsemyndighetene. 

Fra et helseperspektiv synes det lite meningsfylt å tvinge igjennom en hastevaksine. Særlig når det finnes medisiner som kan behandle, dempe symptomene, forkorte sykdomsforløpet og som har vært brukt i årtier i mange land, også mot influensa. Det har siste året være gjort og gjøres, mange studier som tilsier at behandlingsmedisiner har gode resultater. Bare Hydroxycloriquin alene, gitt tidlig i sykdomsforløpet, har vist seg å redusere alvorlig sykdomsforløp, sykehusinnleggelser og død med opp til 64% (6). Pågående studier med kombinasjonsbehandling, hevdes så langt å ha en suksessrate på opp til 80-90%. Dette er medisiner som Dr Fauci og WHO mer eller mindre forbød bruken av i 2020. Mon hvorfor det?

Dersom Covid-19 var så farlig for hele befolkningen, hvorfor har man latt noe være uprøvd? Hvorfor brukte man ikke de medisinene man hadde til de mest sårbare gruppene? Hvorfor måtte alle interneres og en del dø i påvente av en hastevaksine ingen kjenner konsekvensene av? Hvor mange er det akseptabelt må dø, eller bli alvorlig skadet av vaksinen før dette eksperimentet stoppes? 

Siden når ble det lurt å vaksinere sekstenåringer, når FHI og Statens Legemiddelverk selv rapporterer om at hjerte- og hjerteposebetennelse pr august 2021 allerede er registrert til 120 personer og som i all hovedsak rammer unge menn under 30 år (7)? I 2020 kunne ikke barn og unge bli syke av Covid-19, men i år kan de det. Hva har endret seg?

 

1. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine

2. https://ourworldindata.org/vaccination-israel-impact

3. https://www.fhi.no/nyheter/2021/16-17-aringer-far-tilbud-om-koronavaksinasjon/

4. https://doctors4covidethics.org/official-eu-adverse-event-data-eu-uk-us/

5. https://greatmountainpublishing.com/wp-content/uploads/2021/01/Harvard-Vaccine-Injury-Study-Page-6-Reveals-1-Percent-Report-Rate.pdf

6. https://rcm.imrpress.com/article/2020/2153-8174/RCM2020264.shtml

7. https://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-betennelse-i-hjertet

 

 

Redaksjonen kjenner identiteten til forfatteren.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.