God stemning på vaksinesenter for barn i Toronto, Canada. Skjermdump Twitter/Joe Cressy

Sundhetsstyrelsen i Danmark sendte nylig ut invitasjon til ungdommer i alderen 16-19 år. Alle i denne aldersgruppen får nå muligheten til å ta vaksine mot Covid-19, uten at foreldrene får fullt innsyn. Andre land går mer drastisk til verks og vaksinerer 12-åringer uten foreldrenes samtykke.

Helseminister Magnus Heunick bekreftet på Twitter:

Også Sundhetsstyrelsen bekrefter dette på sin Facebook-side.

Invitationerne bliver sendt ud løbende, så der kan godt gå nogle dage eller et par uger, før de modtager den.

Tilbuddet om vaccination er helt frivilligt.

Reaksjonene på sosiale medier var blandet. Enkelte jublet, og gleder seg til å vaksinere ungdommene sine. Andre advarer mot at det kan innebære risiko å vaksinere unge og friske mennesker. Så er det selvsagt mange klager fra godt voksne folk som fortsatt venter på vaksine, og ikke forstår myndighetenes prioritering.

Flere kontaktet redaksjonen, opprørte over manglende informasjonen til foresatte. Rasende foreldre har lagt ut skjermdumper av e-posten ungdommene har fått, som foreldrene ikke har tilgang til uten hjelp fra de unge.

Det foreldrene reagerer på er at staten skriver til barna at foresatte ikke får vite om barna takker ja til vaksinen, ei heller tidspunktet og stedet for vaksinasjonen.

Skjermdump Facebook

En forelder reagerer kraftig på e-posten hans barn har fått tilsendt, og skriver på Facebook:
– Der overskred de sgu lige en af mine grænser!

Hvis man har fylt 15 år kan man selv gi samtykke til vaksinering, uten å informere foreldrene.

Men Sundhetsstyrelsen følger bare dansk lov: I Danmark blir man ansett som «helsemessig myndig» etter at man har fylt 15 år. Tina Gustavsen fra Sundhetsstyrelsen bekrefter dette i en e-post til Document.

Unge mellem 15 og 18 år kan selv give samtykke til behandling. Normalt får den unges forældre også informationen, men der kan være særlige situationer, hvor informationen til forældrene begrænses af hensyn til den unge.

I Norge er man helsemessig myndig fra man har fylt 16 år. Da kan man selv ta avgjørelser i kontakt med helsevesenet, uten at man behøver å informere foreldrene. Det er dog noen unntak, som blant annet diverse typer kreftbehandling.

Men hva bringer fremtiden?

Selv om situasjonen i Danmark og Norge følger vedtatte lover, så er selvsagt klokheten i denne praksisen et politisk tema som bør være åpent for diskusjon. Dessuten dukker det nå opp stadig flere nyheter om vaksinasjon av barn fra andre land, som ikke er like beroligende.

I Tyskland ble vaksine mot meslinger gjort obligatorisk for skolebarn i fjor. Fra mars 2020 måtte foresatte dokumentere at deres barn var vaksinerte før de fikk lov til å gå i barnehagen eller på skolen. Bayerns delstatsleder Markus Söder sa i januar at man burde kreve at helsepersonell vaksinerte seg mot Covid-19. Enkelte tyske politikere har gitt uttrykk for at også vaksinering av barn mot Covid-19 bør bli obligatorisk.

Tsjekkia har allerede innført regler som gjelder helt ned til barnehagenivå, hvor en rekke vaksiner er obligatoriske. Man kan anta at disse reglene også vil kunne utvides til å gjelde vaksinering mot Covid-19. EUs menneskerettighetsdomstol vedtok i april med stemmene 16-1 at et slikt påbud er innenfor loven, og at «obligatorisk vaksinering kan anses nødvendig i et demokratisk samfunn».

The ruling came following the evaluation of a complaint brought to the court by Czech families regarding compulsory jabs for children.

«The measures could be regarded as being ‘necessary in a democratic society,'» the court judgment read.

I Canada bruker myndighetene ulike metoder for å få barn helt ned i 12-årsalderen til å vaksinere seg.

Helsemyndighetene i Ontario frister barna med iskrem og barnedisco, og skal ifølge The BL lokke barna til å ta vaksinere seg mot Covid-19 uten foreldrenes samtykke.

 Ontario’s Health Care Consent Act had announced before the event that a child does not need external approval to get the vaccine, and there is no minimum age to provide consent for vaccination, Toronto Star reported.

Reglene varierer fra sted til sted, så forvirringen er stor. Et sted ble foreldre hindret adgang til pop-up klinikken hvor barn ble vaksinerte.

A pop up vaccine clinic in Canada that is offering kids free ice cream in exchange for a vaccine, no parental permission required. Police are guarding the front to stop parents from intervening.

Canadians should be outraged.

Mange finner det underlig at myndighetene er så ivrige etter å vaksinere barn, siden tall fra CDC viser at hele 99,997 prosent av de under 19 år overlever å bli smittet av Covid-19.

Samtidig rapporterer Daily Mail at CDC undersøker hundrevis av alvorlige bivirkninger knyttet til vaksinen som har rammet unge mennesker. Pr. 21. mai var det rapportert over 900 tilfeller av hjertemuskelbetennelse (myokarditt). Det er dog usikkert i hvilken grad dette skyldes vaksinen.

Også i Washington D.C. er det foreslått en lov som gir barn fra 11 år og oppover retten til å vaksinere seg mot Covid-19 uten samtykke fra foreldrene. Forsikringsselskaper, skoleledelse og medisinsk personell skal dessuten forbys å informere foresatte.

Konspirasjonsteori?

Vi forventer ikke at norske myndigheter følger en slik linje. Men vi forventet heller ikke nedstengning av samfunnet i godt over et år, skjenkestopp i Oslo i over et halvt år, og vi forventet slett ikke innføring av et vaksinepass.

Dessuten: Man kan tillate seg å minne om de «uhyrlige» påstandene om at viruset stammer fra et laboratorium i Wuhan. Dette ble avvist som konspirasjonsteori inntil nylig, og alle slike påstander ble fjernet av sensurfascistene i Facebook. Som Christian Skaug uttrykte det tidligere i dag:

Laboratoriehypotesen har helt fra starten fremstått som sannsynlig for tenkende mennesker med intellektuell selvstendighet, all den tid utbruddet skjedde like i nærheten av det eneste laboratoriet i tusenvis av kilometers omkrets som forsket på koronavirus, hypotesen aldri er blitt falsifisert og noen alternativ forklaring heller ikke hadde empirisk støtte.

Man må enten ha vært idiot, lettpåvirkelig overfor innbilte autoriteter, ikke i god tro eller aldri ha stiftet bekjentskap med intellektuelle standarder for å avvise laboratoriehypotesen kategorisk fra begynnelsen. Ikke desto mindre er det ett eller flere av disse kriteriene Facebook har oppfylt.

Mediefolkets egen vaktbikkje Faktisk.no var tidlig ute med å latterliggjøre de som bidro til «å spre feilinformasjon til så mange mennesker». Nå er «konspirasjonsteorien», som undertegnede skrev om allerede i mai 2020, allment akseptert som en svært sannsynlig hypotese.

Helseminister Bent Høie lovte at vaksinen skulle være frivillig. Hvor frivillig er en vaksine, hvis du mister bevegelsesfriheten uten vaksinepass?

Hva skal man egentlig med et vaksinepass når det ser ut til at over 90 prosent av den norske befolkningen vil ta vaksinen når de får tilbud om det?

Man får en snikende følelse av at det handler om makt og kontroll. Et annet alternativ kan være at våre politiske ledere ikke aner hva de holder på med.

Hvordan kan Facebook-ledelsen unngå å dø av skam?

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.