Redaksjonen har fått flere henvendelser fra foreldre som opplever at barna ned til 16 år får vaksine mot Covid-19 via skoleverket, uten at foreldrene får skikkelig informasjon på forhånd.

Enkelte 15-åringer får også tilbud om vaksine, men i disse tilfellene kreves det samtykke fra de foresatte.

I Norge er det slik at alle over 16 år har myndighet til å ta avgjørelser om egen helse uten samtykke.

Du er helserettslig myndig når du fyller 16 år. I loven står det at personer mellom 16 og 18 år har “rett til å samtykke til helsehjelp, med mindre annet følger av særlig lovbestemmelse eller av tiltakets art”. Det betyr at du, i de aller fleste tilfellene,  kan bestemmer selv om du skal ha behandling og hvem som skal vite hva om helsen din.

Men noen foreldre og skoleelever opplever allikevel at skolen utøver et press på de unge menneskene, for å få de til å ta vaksinen.

Vi vil her fortelle om et par eksempler på hvordan dette har foregått, uten å spesifisere hvilke skoler episodene stammer fra, av hensyn til både foreldre og elever..

en skole i Kristiansand kommune sto bussene klare da elevene møtte opp på skolen. Elevene fikk beskjed om at de skulle busses til et vaksinesenter.

Flere av elevene hadde ikke fått noen informasjon på forhånd. Foreldrene ante ingenting. Ifølge Fedrelandsvennen er det ialt 2500 elever som skal vaksineres. Det er ukjent hvor mange foreldre og elever som ikke har fått informasjon om dette på forhånd.

– Elevene virker både velinformerte og godt kjent med hva dette går i – og hva det betyr rent samfunnsmessig, sier Johnny Masdalen, som organiserer køen utenfor vaksinesenteret.

– Jeg må si det er en flott gjeng med 16- og 17-åringer som oppfører seg eksemplarisk, sier Anette Lauvås Haabesland, avdelingsleder for vaksinesenteret.

Men ikke alle elevene opplever det slik.

En mor kontaktet oss og fortalte at sønnen hennes hadde nektet å ta vaksinen på denne måten, uten skikkelig informasjon. Han og de andre elevene fikk da vite at hvis man ønsket praksisplass, så var det nødvendig å ta vaksinen. Ingen uvaksinerte ville få tilbud om praksisplass.

Dette må nesten beskrives som en form for vaksinetvang. Skolen har mange elever som går på yrkesfag, hvor praksis er en viktig del av undervisningen.

Moren er ingen motstander av vaksiner, men mener at både elevene og foreldrene må informeres i god tid, slik at de har muligheten til å vurdere fordeler og ulemper.

På hjemmesiden til Kristiansand kommune står det følgende:

Alle ungdommer født i 2004 og 2005 får tilbud om vaksine. Vaksineringen skjer på vaksinasjonssenteret på Sørlandssenteret fra 30. august til 3. september.

Samtykkeskjema blir sendt med hjem fra skolen i uke 34.

Men elever over 16 år trenger ikke noe samtykkeskjema. På en eller annen måte har informasjonen sviktet. Og de fleste foreldre går vel ikke inn på kommunens hjemmesider så ofte?

Vi får også tips fra en annen skole i en helt annen del av Norge. Her opplevde elevene mye av det samme: De kom på skolen og fikk beskjed om at de skulle vaksineres. Moren som kontaktet oss sendte e-post til rektor ved skolen, med spørsmål om hvorfor hun ikke var informert.

Svaret fra rektor var at skolen hadde gjort en feil, slik at informasjonen kom ut for sent, faktisk kvelden før vaksineringen. Vanlige foreldre sitter neppe å sjekker e-post hver kveld.

Som nevnt er det opp til alle over 16 år om de ønsker å ta vaksine eller ikke. Men fortsatt er det vel slik at de fleste unge mennesker ønsker å diskutere slike avgjørelser med foreldrene?

Vaksinering av ungdom ned til 15 år rulles nå ut over hele landet. Det snakkes allerede om å vaksinere barn ned til 12 år. Dere som har barn i denne alderen bør kontakte skolene og sørge for å få den nødvendige informasjonen.

Selv om de fleste nok vil ønske å ta vaksinen, bør dette gjøres etter at man har fått god informasjon, og rukket å vurdere ulemper og fordeler.

Da bør informasjonen til elever og foreldre komme tidlig og tydelig.

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.