Når woke-ideologien hever sitt selvgode hode, ofres barna som uskyldige ofre i kulturkrigen. Politisk korrekthet og falsk godhet prioriteres fremfor barnas trygghet.

Nicola Sturgeon er Skottlands statsminister og leder av Scottish National Party (SNP). Sturgeon har ved flere tilfeller vist at barnas trygghet ikke er noe hun prioriterer spesielt høyt, skriver Neil Davenport i Spiked.

Det siste eksemplet er forslaget om en ny lov,  Gender Recognition Reform Bill. Et viktig poeng med lovforslaget er at aldersgrensen for å ha rett til å velge seg en ny kjønnsidentitet, skal senkes fra 18 til 16 år.

En av dem som protesterer, er SNPs parlamentsmedlem Christina Grahame. Hun mener at barn på 16 år er for unge til å ta slike alvorlige og drastiske avgjørelser.

Grahame mener at så unge mennesker er i følelsesmessig ubalanse og at det derfor må tas ytterligere forholdsregler. Flere undersøkelser har vist at de fleste barn (85–95 %) som lider av kjønnsdysfori, aksepterer sitt medfødte kjønn etter å ha kommet seg gjennom puberteten.

Hvis de da har gjennomført medisinske inngrep slik transaktivistene promoterer, kan det være for sent.

Flere andre medlemmer av det skotske parlamentet advarer mot at Skottlands nye lov vil kunne føre til en ny Tavistock-skandale. Tavistock var den britiske klinikken som uten hemninger lot kjønnsforvirrede barn velge nye kjønnsidentiteter altfor raskt og enkelt.

Men SNP er i ren godhet ekstremt opptatt av transrettigheter. Tross alt var det SNP-regjeringen som i fjor erklærte at barn helt ned i 4 års alder burde få lov til å endre kjønnsidentitet, velge sine foretrukne pronomen og bruke garderobene til det kjønnet de ønsker, uten foreldrenes viten eller samtykke.

Dette er ikke det eneste eksemplet på hvordan SNP-regjeringen ignorerer hva som er best for barna. Under covid-19 gjennomførte de skotske myndighetene drakoniske tiltak. Skolene ble stengt i en svært lang periode, mye lenger enn i resten av Storbritannia. I tillegg ble den digitale undervisningen elendig gjennomført.

Barn ble isolert og deprimerte. De gikk glipp av skikkelig undervisning, noe som for mange vil få konsekvenser i årevis fremover.

Akkurat som her i Norge ble en rekke eksamener avlyst. Her i Norge har vi nå kull som går ut av videregående skole så å si uten å ha gjennomført en eksamen.

Skolene pynter på dette ved å heve standpunktkarakterene. Dermed forsvinner tilliten til karaktersystemet.

Som regel pakkes slike vedtak inn i glanspapir, hvor myndighetene later som de bryr seg om barna, mens politikken de gjennomfører, virker mot sin hensikt.

For Sturgeon virker det som motivet er å fremstå som mer «progressiv» og politisk korrekt enn De konservatives regjering i London. På samme måte argumenterer Foreningen Fri for at det er til barnas beste at kursopplegget Rosa kompetanse rulles ut i barnehager og skoler.

LGBTQ-ideologi er woke, så politikerne lar seg lure, gang på gang. At antall jenter som led av kjønnsdysfori steg med 1400 prosent fra 2013 til 2018, ses på som en seier. Barna har funnet sitt egentlige jeg. Normale barn er uinteressante og nedprioriteres. All oppmerksomhet rettes mot avvikerne.

Enkelte går så langt at de påstår at barn kjenner sin kjønnsidentitet allerede som fostere. Dette kan sies i fullt alvor, og ingen politikere våger å påpeke at keiseren er kliss naken.

Det er flere eksempler på hvordan barn ofres.

Britene lot industriell voldtekt av sårbare barn pågå i flere tiår. Årsaken var at man ikke ville skape rasisme, siden ofrene i stor grad var sårbare hvite småjenter, mens voldtektsforbryterne i stor grad var pakistanske muslimer.

Alle offentlige etater visste om det, men ingen ville gjøre noe, av frykt for å skape «splittelse» og bli anklaget for «rasisme».

Verst var den superwoke og venstrevridde skribenten Owen Jones, som skrev på Twitter:

– Those abused girls in Rotherham and elsewhere just need to shut their mouths. For the good of diversity.

Denne tweeten fant Labour-politiker Naz Shah så sjarmerende at hun valgte å dele den videre. Titalls tusen voldtektsofre bør ignoreres, fordi «mangfold er vår styrke».

Skolene

I Norge opplevde Rosenborg skole i Trondheim at skolehverdagen for barna ble fullstendig ødelagt.

Ifølge foreldre med barn ved skolen skyldtes så å si alle problemene at skolen var en såkalt «mottaksskole». 25 prosent av elevene var «fremmedkulturelle». De lærte f.eks. alfabetet (på ungdomsskolen), noe som ikke lover godt for fremtidige muligheter på arbeidsmarkedet.

Skolens ledelse tok ikke problemene tilstrekkelig på alvor før det i oktober 2018 kom konkrete trusler om skoleskyting – ikke bare ved ett tilfelle, men to ganger.

I Oslo øker volden år for år. Både elever og lærere opplever økt vold, og selv politiet blir angrepet.

I Vadsø kunne ikke barna lenger ta skolebussen trygt. En far fortalte om slagsmål, skittkasting, mobbing og barn som slås til blods, elever som dras av bussen på feil holdeplass og kommer gråtende hjem. En mor fortalte om drapstrusler. Barna nektet etter hvert å ta skolebussen, og måtte kjøres til og fra skolen av foreldrene.

I Sverige i 2017 hadde over 50 % av elevene ved ungdomsskoler blitt utsatt for kriminalitet på skolen. Det handler om vold, trusler og voldtekter. Særlig antall seksuelle overgrep har eksplodert. Hvilke tiltak har svenske myndigheter iverksatt de fem årene siden, for å forbedre barnas skolehverdag?

Foreldre som ønsker å beskytte sine barn, kan holde dem hjemme fra sentrum om kveldene. Men de kan vel ikke holde barna sine hjemme fra skolen?

Men woke-marinerte godhetsposører er mer opptatt av afghanske barn. De etnisk svenske og norske barna er jo tross alt hvite, og ifølge kritisk raseteori er de dermed født som rasister.

Dermed brukes ressursene på afghanske barn, som beskyttes selv etter at de i voksen alder gjennomfører gjengvoldtekter og annen grov kriminalitet.

Fire menn siktet for voldtekt: Politiet nekter å oppgi statsborgerskap

I Sverige forsøkte politiet å få unge muslimske menn til å slutte med seksuell trakassering ved å dele ut armbånd med innskriften «Tafsa inte». De glemte nok at mange av gjerningsmennene neppe kan lese svensk. Det spørs vel om det hadde hjulpet uansett.

Den sterkt kritiserte gymnasielagen i Sverige ga 9000 afghanske «barn» uten asylgrunn rett til å fullføre videregående utdannelse før de skal sendes ut.

Nokså forutsigbart viser det seg at majoriteten ikke var i stand til å fullføre skolen. Så da har man en stor gruppe med unge afghanske menn som har fått masse studielån og annen støtte til absolutt ingen samfunnsmessig nytte.

Vi har lest om eksempler på mødre som ikke varslet politiet etter at deres mindreårige døtre ble utsatt for seksuelle overgrep av en asylsøker som moren hadde innledet et forhold til. «Den gode moren» fryktet at asylsøkeren skulle bli utvist. Datteren måtte bare tåle litt asylsex, altså.

Moren ble ikke straffet. Asylsøkeren ble straffet med samfunnstjeneste. Man må jo stille spørsmålet: Hvilken tjeneste, til hvilket samfunn?

Den svenske kirken forsøkte å forhindre at en 34 år gammel afghaner ble utvist. Dette var en person som hadde voldtatt en jente gjentatte ganger fra hun var bare 7 år gammel. Kirken pekte på historien om den barmhjertige samaritan.

Kong Harald sa det presist og nådeløst: Nordmenn kommer fra hele verden.

Vi lærer barna våre farlig sludder som at «en fremmed er en venn du ikke har møtt enda». Da er det kanskje ikke annet å vente enn at unge jenter takker ja når de blir invitert med hjem til fire hyggelige innvandrergutter. Seks timers gruppevoldtekt kan bli belønningen.

– Jeg kommer ikke over at jeg har venner som kunne gjøre noe slikt, sa et av ofrene i en slik sak.

Gruppevoldtok bevisstløs jente (16) i seks timer. Nettavisen vil ikke fortelle deg hvem de er

Det grønne skiftet og politikernes ønske om å føre Norge inn i det overnasjonale systemet har rasert økonomien for mange husholdninger. Å spare til barnas fremtid blir som en gammel drøm for mange foreldre som sliter med å få regnestykket til å gå opp.

Skattepenger sløses bort på barn fra fremmede land, som ved 43 milliarder i bistand som i liten grad kommer barna til gode. Andre barn hentes hit til Norge som en del av den pågående utskiftningen av befolkningen. Dette koster samfunnet enorme beløp hvert eneste år. Noen av disse pengene kunne blitt brukt til å forbedre hverdagen for norske barn.

Skolene raseres, og barna benyttes som forsøkskaniner for å reparere de voksnes mislykkede forsøk på «integrering», et begrep som ingen later til å kunne definere.

Barn ble også tildelt et ansvar for de voksnes helse under pandemien. Selv spedbarn skulle vaksineres av en eksperimentell og utestet vaksine, selv om Pfizer, Legemiddelverket, FHI og Helsedepartementet ikke visste om vaksinen beskyttet mot koronasmitte.

Legemiddelverket visste ikke om Pfizer-vaksinen hindret koronasmitte

Under sin nyttårstale i 2018 sa daværende statsminister Erna Solberg:

– Vår ambisjon er at Norge skal være det samfunnet som er best på å gi barn trygghet og muligheter.

Men alle politiske vedtak beveger samfunnet i motsatt retning. Hvilken glede får norske barn av idiotiske prosjekter som batterifabrikker, Langskip-prosjektet og elektrifisering av sokkelen? Er det til barnas fordel at skolene blir oppholdssted for kriminelle innvandrergjenger, og at mange klasserom ikke lenger er trygge steder for undervisning?

Norge knyttet seg til et dysfunksjonelt europeisk energimarked, og strømprisen eksploderte, akkurat som mange av oss hadde forventet og spådd på forhånd.

Nå stenges idrettshaller, og mange unger får ikke lenger trene håndball eller ishockey. Slik blir globalisme og klimahysteri en tung sekk å bære for våre uskyldige barn.

Samtidig indoktrineres barna i de samme sinnssyke sporene på skolen. Ingen forbereder barna på en mulig tøff fremtid. Det stilles ingen krav: Skolebarn har en masse rettigheter, men ingen plikter.

Revolusjonen ender med å spise sine egne barn, heter det. Woke-revolusjonære setter det å fortære barna sine som et ideale. Barna skal erklæres uverdige, de skal forvirres om kjønn, de skal steriliseres ved hjelp av hormonbehandling og såkalt kjønnsbekreftende behandling.

De skal fylles med angst for en kommende klimakatastrofe, og samtidig skal de lære å se på potensielle voldtektsforbrytere fra andre land som venner det er synd på.

Barnas fremtid ofres, for kulturkrigen krever korrekte holdninger, og man bryr seg ikke om hvilke konsekvenser disse holdningene får for de yngste.

Det er kanskje ikke så rart av mange av de postmoderne ideene som er i ferd med å ødelegge barnas fremtid, ble skapt av ideologer som Michel Foucault, som selv var et pedofilt monster.

Derfor har våre barn blitt forvandlet til collateral damage i elitenes kulturkrig.

Moralen er erstattet med hypermoral.

Les også:

Woke-fascistenes Gud var et pedofilt monster

Kjøp bokpakke med «Hypermoral» og «Politisk kitsch» av Alexander Grau her!


Kjøp julegavene fra Document!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.