Läkemedelsverket innrømmer at 209 svenske barn har hatt alvorlige bivirkninger av covid-vaksinen. Til tross for dette har svenske myndigheter gjort det umulig for en forelder å stoppe et barn fra å bli vaksinert.

Både i Norge og Sverige blir vi voksne når vi fyller 18 år. Før det anses vi juridisk sett som mindreårige, uansett hvor modne og ansvarlige vi måtte være som individer. Når vi da selv blir foreldre, har vi som verger ansvar for barna våre, og det er vår oppgave å ta viktige avgjørelser for dem. Grunnen er enkel: En hjerne anses ikke som tilstrekkelig utviklet til å forstå sammenhengen mellom handling og konsekvens før personen har fylt 18 år, og ferdig utviklet er konsekvenstenkningen først ved fylte 25 år.

Rettspraksisen er derfor klar – verger skal signere dokumenter og fatte vedtak om barnets skole og helsevesen. I Sverige er det også regelen at begge foreldrene er verger. Det betyr at begge foreldrene må være enige om alle viktige avgjørelser som angår barnet.

Et tydelig eksempel på verge og foreldreansvar er vaksinasjonene som inngår i det generelle vaksinasjonsprogrammet. Før hver vaksinasjon mot meslinger, stivkrampe eller polio gitt til svenske skolebarn, kreves det et signert skjema. Uten godkjenning fra begge verger: ingen vaksinasjon.

Inntil nå, da.

Samtidig som den svenske regjeringen vedtok å anbefale covid-vaksinasjon av barn fra tolv år, innførte flere av landets helseregioner nye regler som i praksis fratok verger mulighet til å ta stilling til barnets vaksinasjon.

Modenhetsvurdering erstatter verge

Plutselig var ikke myndighetsalder og verge så viktig lenger. Barn fra 16 år ble plutselig ansett som voksne nok til å ta egne avgjørelser, og flere regioner introduserte «modenhetsvurderinger» som erstatter godkjenning fra verger. På Socialstyrelsens nettsider kan du i dag lese følgende, angående covid-vaksinasjon av barn:

«Vilket inflytande barnet ska ges i sin egen vård beror på barnets ålder och mognad. Barnet ska i takt med stigande ålder och mognad ges allt större inflytande i och i vissa fall även rätt att själv bestämma om sin vård. Om barnet kan tillgodogöra sig behövlig information och förstår vilka konsekvenser sjukvårdsinsatsen kan få ska barnet anses moget nog att ensamt få besluta om en sjukvårdsåtgärd.»

Informasjon om hvordan denne modenhetsvurderingen trumfer verge i Stockholms-regionen, finnes på nettstedet for helseinformasjon, 1177.se:

«Fråga: Jag går i högstadiet och vill vaccinera mig mot covid-19, men får inte för mina föräldrar. Kan jag vaccinera mig ändå?

Svar: Du som är äldre än 15 år kan nästan alltid bestämma själv om du vill vaccinera dig. Men vårdpersonalen kan behöva göra en så kallad mognadsbedömning, om du inte kan få ett godkännande från din eller dina vårdnadshavare.

Du som är 15 år eller yngre behöver godkännande från din eller dina vårdnadshavare. Saknar du ett godkännande kan vårdpersonalen göra en mognadsbedömning om du vill. Men det är ändå inte säkert att du får vaccinera dig.

En mognadsbedömning betyder att vårdpersonalen bland annat pratar med dig för att se att du förstår vad vaccinationen innebär. Fråga de som jobbar på stället där du vill vaccinera dig om du vill veta mer om mognadsbedömning.»

En modenhetsvurdering?

Så hva betyr det konkret? Vel, at ansvaret som i alle andre sammenhenger hviler på verger, i denne spesielle saken er overført til det mindreårige barnet og en ukjent vaksinator.

Et barn fra tolv år kan derfor vaksineres mot forelderens vilje, dersom vaksinatoren på vaksinasjonstidspunktet vurderer at barnet «forstår hva vaksinasjonen innebærer». Da er det fritt frem for å vaksinere en tolvåring uten at vedkommende en gang trenger å ringe hjem og informere.

Hensikt: Vaksinere barna

I dag er det tre ulike alternativer for regionene når barn skal vaksineres. De kan godkjenne et muntlig samtykke fra en verge på stedet (selv om det er to), kreve skriftlig samtykke fra begge verger (noen regioner godkjenner én underskrift selv om det er to verger) – eller foreta en modenhetsvurdering.

– Om alla ungdomar skulle behöva ha samtycke från vårdnadshavare skulle den administrativa delen ta längre tid. Vid delad vårdnad kan det vara svårt att få tag på båda vårdnadshavarna vilket skulle kunna medföra onödig fördröjning av vaccinationen. Vi tror att en mognadsbedömning totalt sett kommer att vara smidigare, sier Christine Senter, vaksinekoordinator i Gotlandsregionen, til magasinet Läkemedelsvärlden.

Systemet er laget for å vaksinere så mange barn som mulig, og det virker bare i én retning: Et tolv år gammelt barn kan vaksineres uten vergers viten eller godkjenning. Regionenes regler innebærer også at et barn kan vaksineres dersom kun én verge samtykker, selv om den andre forelderen uttrykkelig motsetter seg vaksinasjonen.

Det er også merkelig at et barns modenhet først og fremst ser ut til å vurderes ut fra barnets holdning til covid-sprøytene: Hvis barnet er positivt, anses det som modent til å ta avgjørelser, men hvis barnet er negativt, er det forelderens vilje som gjelder. Dersom verger ønsker at barnet skal vaksineres, blir barnet derfor vaksinert – selv om det skriker og sparker.

Krone – jeg vinner. Mynt – du taper. Og vaksinasjonsbransjen ler hele veien til banken.

Hva er konsekvensene?

At bestemmelsen er motstridende, er en sterk underdrivelse: Et barn som fyller 18 år i morgen, anses ikke som modent nok til å få bestemme seg for å tatovere seg, ta en piercing eller drikke en øl i dag. Nei, de anses ikke å kunne forstå konsekvensene. Men den samme tolvåringen som har vanskeligheter med å planlegge pakkingen av klærne til gymtimen, kan anses som moden nok til å forstå konsekvensene av å bli injisert med et mRNA-stoff som fortsatt er i testfasen.

Her er det på sin plass å understreke den helt urimelige karakteren av oppgaven som hviler på den som utfører vaksinasjonen. Hvordan gjennomfører man, i løpet av kanskje et minutts tid, en vurdering av om et barn «forstår hva vaksinasjon betyr» i en situasjon hvor absolutt ingen – ikke engang legemiddelfirmaene selv – vet det? Testene pågår fortsatt. Ingen vet de langsiktige konsekvensene. Ingen.

Bortsett fra svenske barn, da.

Vi er imidlertid klar over noen kortsiktige bivirkninger. Läkemedelsverket har funnet ut at 209 svenske barn har hatt alvorlige bivirkninger av covid-vaksinen, så langt. Så hva er definisjonen på en «alvorlig bivirkning»? Läkemedelsverkets definisjon lyder som følger:

«En rapport bedöms som allvarlig om den misstänkta biverkningen är en sådan som, leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.»

I klartekst betyr det at 209 barn har dødd eller fått alvorlige, varige skader av vaksinen. Selvfølgelig vet ingen hvor mange som vil lide av bivirkninger i fremtiden. Men vi snakker om 209 barn som løp liten eller ingen risiko for å bli skadet av covid-19, men som nå er skadet, kanskje for livet. Siden legemiddelselskapene har fraskrevet seg alt ansvar, får ikke familiene noen kompensasjon derfra.

Til tross for dette oppgir regionene i sitt informasjonsmateriale både at vaksinen er godt utredet og godkjent for barn. Det er de ikke. De er betinget godkjent og kan kun brukes under pandemien. Alle som vaksineres, er inkludert i legemiddelselskapenes studier.

Makteløse foreldre

Forelderen som av ulike grunner stiller spørsmål ved hensiktsmessigheten av å vaksinere barnet sitt, er fullstendig maktesløs.

Jeg har møtt foreldre som lever i konstant bekymring for at barnet skal vaksineres. Jeg har også møtt foreldre som er desperate over at barna deres har blitt vaksinert, ofte etter sterkt press fra lærere og venner. For hvilket barn ønsker å være alene uvaksinert og fremstilt som «usympatisk» og «smittsomt»? Nei, når klassen skal bort og vaksineres for å stoppe pandemien sammen, da tør få barn å være den som avviker.

Hvis barnet da blir syk eller angrer, er det forelderen som må trøste.

Men jeg har også møtt foreldre som har mistet barnet sitt etter vaksinasjonen. Du kan sikkert tenke deg hvordan foreldrene har det. En far oppsummerte det med ordene: «De drepte barnet vårt».

Vi vet ikke hvor mange av de 209 alvorlig skadde barna som ble vaksinert uten foreldrenes viten. Men vaksinasjonene fortsetter, med foreldrene som maktesløse tilskuere. Da vet vi én ting: For svenske myndigheter er det viktigere å imøtekomme legemiddelindustrien enn å respektere foreldrenes rett til å beskytte barna sina – og så krysses grensen som aldri må krysses.

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.