IS-terrorister med tilknytning til Sverige begynte å bli fløyet til Sverige høsten 2021, etter at det svenske Utrikesdepartementet (UD) fikk flere delegasjoner til å besøke fangeleirene al-Hol og Roj i det nordøstlige Syria i løpet av sommeren. Kvinner som hadde vært aktive i terrororganisasjonen, ikke sjelden i ledende stillinger, ble deretter fløyet til Arlanda sammen med barna sine, og familiene reiste siden videre til byer rundt om i Sverige.

Hvor mange kvinner og barn som så langt er fraktet fra IS-leirene til Sverige, er ikke offentlig, men det svenske Røde Kors anslo at det dreide seg om 30 til 40 barn. Myndighetene vet heller ikke hvor mange terrorister som har returnert til Sverige på egen hånd etter å ha kjempet for IS, men tallet oppgis vanligvis til «rundt 150» og av disse har Säkerhetspolisen (Säpo) bekreftet at «mange» har engasjert seg i religiøse ekstremistiske og voldsstøttende organisasjoner i Sverige. I disse kretsene har de raskt blitt til hjemkomne helter, forbilder som symboliserer islams fremmarsj i verden og muslimenes rettigheter i Sverige.

Les mer: Tre IS-kvinner på vei til Sverige: – Er en sikkerhets­trussel, men kan ikke tiltales

Sveriges handlinger har medført at personer som frivillig sluttet seg til en islamistisk terrororganisasjon, og enten selv begikk alvorlige voldsforbrytelser eller passivt støttet volden, har blitt sluppet rett ut i det svenske samfunnet uten at noen reell organisasjon for å håndtere dette er på plass. Ansvaret har i stedet falt på kommunene, og spesielt kommunenes sosialtjenester. Familier ville få tilbud om frivillig støtte, og barn som ble ansett for å være skadelidende eller skadet i oppveksten, ville bli tatt hånd om eter Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Loven gir myndighetene mulighet til å gripe inn mot foreldrenes vilje for å beskytte barnet, men kun dersom situasjonen vurderes som «alvorlig eller akutt» og etter en rettsavgjørelse.

Nå ser vi resultatet. I innlegg og videoer, spesielt på TikTok, spres det videoer der det kreves vold, og hvor det hevdes at det planlegges angrep mot sosialkontorer og ansatte:

– Vi snakker ut fra vår Herres lov. Du må bringe din kone og datter i sikkerhet. Så kommer du tilbake hit. Enten får du barna tilbake eller dør som martyr. Du har gjort det din Herre befalte deg å gjøre, ok? Det er ingen gud utenom Allah! Mannen som dør for sin eiendom, sin ære og sin religion, er en martyr, lyder en appell på arabisk til en mann som har fått barna sine tatt vare på.

– De kjøpte våpen for 2,5 millioner for å sprenge sosialtjenesten her og drepe lederne. De skal rekruttere folk som de hjernevasker for å kjempe mot det sosiale og for å sprenge bygningene og skyte mot svenskene, hevder en annen mann.

Truslene er en del av en årelang kampanje der islamistiske røster har anklaget svenske myndigheter for å kidnappe muslimske barn. Barna sies å være plassert hos ateister, kristne og pedofile, hvor de blir tvunget til å spise svinekjøtt, drikke alkohol og bli seksuelt promiskuøse. Hensikten med myndighetenes handlinger hevdes å være å utrydde islam i Sverige.

Gøteborg kommune har nå politianmeldt truslene som spesielt er rettet i sosiale medier. Ing-Marie Larsson, avdelingsleder for sosialforvaltningen Nordost i Gøteborg, kaller det hele en «trussel mot demokratiet», ​​og sier til Document at sosialtjenesten ser på hele desinformasjonskampanjen som rettet mot nasjonen Sverige og svensk lovgivning.

Larsson har selvfølgelig helt rett – men er hun virkelig overrasket? Kan noen bli overrasket? Gøteborg er en av byene flest IS-terrorister har valgt å flytte til, og islamistene har sterk støtte i byens marginaliserte områder. I Biskopsgården stemte for eksempel hver fjerde velger på det islamistisk-fascistiske Partiet Nyans ved høstens riksdagsvalg. Partiet Nyans har vært aktive i kampanjen mot svenske sosialtjenester og i sitt partiprogram skriver de blant annet at «LVU-overgrepene» er en ekstremt prioritert sak for partiet, som ønsker å etablere «en uavhengig gjennomgang av enhver sak der det er ønske fra foreldrene», samtidig som de vil produsere statistikk over opprinnelsen til alle barn som er fratatt foreldrene, for å straffe tjenestepersoner for diskriminering. Familiene som «føler seg urettferdig behandlet», skal også tilbys gratis rettshjelp.

At ambisjonene til den «humanitære stormakten» skulle føre nasjonen akkurat hit, har ikke akkurat vært vanskelig å forutse. Bamse er nemlig en tegneserie og ikke en bruksanvisning for realpolitikk – slemminger blir ikke snille bare fordi man er grenseløs, defensiv og lar seg utnytte. Men at svenske myndigheter ikke ser ut til å ha forstått dette, får nå konsekvenser på stadig flere områder: Det er rekordmange skytinger, og utryggheten øker. Sverige er balkanisert, det vil si delt inn i mindre, etnisk markerte enklaver som er preget både av egen kultur og rettsstat, og av en enorm motsetning mellom enklavene og majoritetssamfunnet. I disse enklavene tør ikke redningstjenesten gå inn uten politibeskyttelse, og politiet lar være å gripe inn «for ikke å provosere».

I disse sammenhengene blir det svenske majoritetssamfunnet og dets myndigheter i beste fall sett på med stor skepsis, i verste fall med åpen aggresjon. Ideologier som understreker viktigheten av tradisjon, ære, patriarkat og lydighet, er rett og slett ikke forenlig med samfunn basert på sekularisme, likhet og individuelle fri- og rettigheter. Når disse to systemene kolliderer, spesielt i et så sentralt og emosjonelt område som barn og familie, oppstår konflikter.

– Våra medarbetare jobbar utifrån svensk lagstiftning, men de jobbar samtidigt med målgrupper som inte alltid förstår svensk lagstiftning. Kampanjen ger oss därför en uppförsbacke. De är inte så att våra medarbetare känner sig mer eller mindre hotade just på grund av kampanjen, men man behöver förklara och försvara att man jobbar efter vad lagen anger, sier Ing-Marie Larsson til Document.

Avdelingssjefen har sikkert rett i at kampanjen først og fremst retter seg mot Sverige og svensk lovgivning, men det får også konsekvenser for enkeltpersoner og tjenestemenn som skal sørge for at loven overholdes.

– Att jobba inom socialtjänsten i Göteborg är ett svårt jobb, vi möter människor som är väldigt utsatta så det är klart att alla falska påståenden påverkar våra medarbetare och det blir svårare att rekrytera.

Ing-Marie Larsson hevder at hun ikke ser noen direkte sammenheng mellom de hjemvendte IS-terroristene og desinformasjonskampanjen, men i rapporten Finns det en tystnadskultur i Göteborgs stad? fra 2020 ble det avdekket at kriminelle og ekstremister klarte å påvirke beslutningene til kommunalt ansatte.

«Kriminella strukturer har en stor påverkan på stadens verksamheter, direkt och indirekt. Det har pågått i många år och i flera områden är förtroendeklyftorna väldigt djupa. Problemen med tystnadskultur är mest akuta i de socialt utsatta områdena i Göteborg. Det tydligaste tecknet på tystnaden är den utbredda uppfattningen bland medarbetare att de skulle dra sig för att polisanmäla en händelse som de blir vittne till eller själva drabbas av.

Anledningen till varför man inte vill anmäla händelser är främst för att man är rädd för repressalier från kriminella strukturer. Många anställda är också osäkra på vad arbetsgivaren kan ge för stöd om man faktiskt anmäler. Flera av de intervjuade tycker också att arbetsgivarens hållning gällande vilka händelser som bör anmälas är otydlig och att det finns en uppfattning om att anställda i staden ska tåla en hel del. [—]

Stadens anställda påverkas på en mängd olika sätt och den upplevda otryggheten gör att vissa samhällsnormer accepteras som i andra områden och verksamheter inte skulle tolereras. I vissa verksamheter är det vanligt att känna en rädsla när man går till jobbet. Att förhålla sig till kriminella strukturer är en strategi för anställda i staden för att klara sitt arbete och det skapar en tystnadskultur som i förlängningen underlättar för kriminell verksamhet», skriver etterforsker Anna Ekström i rapportens sammendrag.

Sverige kaller seg ikke lenger «en humanitær stormakt», men vi kan ikke unnslippe konsekvensene av de siste tiårenes politikk. Innvandringen fortsetter, og demografien endrer Sverige fundamentalt. Konflikten mellom ulike tanke- og verdisystemer utkjempes nå for åpen scene, men i det sekundet noen gjør en realitet av truslene om å «ta tilbake barna sine eller bli en martyr», er kampen over. Antagelig er det ikke svensk lovgivning som går seirende ut av den kampen, og hvem vil bli overrasket over det?

Dette har skjedd:

  • I desember 2021 startet en kampanje på arabisktalende sosiale mediekontoer der hovedbudskapet bestod i påstander om at svenske myndigheter kidnapper muslimske barn.
  • I Facebook-grupper og på YouTube ble det spredd bilder av gråtende barn som var tatt i omsorg i henhold til LVU, med informasjon om at de var tatt fra familiene sine på falskt grunnlag. Berørte foreldre hevdet at sosialtjenesten og svenske domstoler tok barna deres uten grunn.
  • Noen saker ble tatt opp i internasjonale medier som eksempler på hvordan svenske myndigheter kidnapper barn av personer med innvandrerbakgrunn.
  • Kampanjen resulterte i demonstrasjoner i Sverige og i utlandet. Kommuner og sosialtjenester ble angrepet av kontoer knyttet til voldelige islamske organisasjoner, som blant annet ga uttrykk for trusler om terrorhandlinger i kommentarfelt.
  • Myndighetene har vurdert informasjonen som ble formidlet, som svært alvorlig. Myndigheten for psykologisk forsvar vurderte kampanjen som taktisk, og uttalte at informasjon ble brukt som et maktmiddel for å villede. Målet anses å være å skape splittelse mellom grupper av mennesker og mistillit til svenske myndigheter.

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

 

Kjøp Johan Westerholms bok fra Document Forlag!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.