Opprørte demonstranter protesterte mandag mot svensk sosialtjeneste med krav om å få tilbake barna sine. Protestene regnes som en del av den islamistiske kampanjen mot Sverige.

Mandag ble det arrangert en demonstrasjon utenfor Riksdagshuset i Stockholm, mot hvordan sosialtjenesten ivaretar barn i familier med utenlandsk bakgrunn. Protesten beskrives som en del av en desinformasjonskampanje på sosiale medier som siden årsskiftet hevder at svenske myndigheter kidnapper barn fra muslimske familier for å gjøre dem til kristne. Barna sies å være plassert i kristne familier hvor de blir tvunget til å spise svinekjøtt og ikke får bruke religiøse klær.

Kampanjen har blitt spredt via arabisktalende kanaler med millioner av følgere og har også oppfordret til terrorhandlinger mot svenske myndigheter.

Krevde granskning

Rundt hundre demonstranter fortalte at barn har blitt tatt hånd om på rettsutrygt grunnlag av sosialtjenesten, da myndigheten brukte LVU, Lagen med särskilda bestämmelser av vård om unga. I et innslag på SVT Stockholm krevde opprørte foreldre å få barna tilbake.

Demonstrantene krevde blant annet at det ble nedsatt en granskning som produserer statistikk over forskjellen mellom hvor mange barn med innvandrerbakgrunn og etnisk svensk bakgrunn som tas hånd om av sosiale myndigheter. Journalist Joakim Lamotte skriver i et Facebook-innlegg:

«Sannolikt har demonstranterna rätt i detta, men fel i att det skulle handla om diskriminering. Rimligtvis handlar det istället om att invandrare är mer benägna att behandla sina barn på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige. [—]

Att barn i våra förorter blir misshandlade i hemmet har jag ofta fått berättat för mig när jag besökt dessa områden och pratat med ungdomar. Det är en del av deras liv att få stryk helt enkelt.

Lägg därtill att invandrare är överrepresenterade när det gäller brottslighet, och framförallt grov sådan. Det innebär att även deras barn är överrepresenterade avseende barn som växer upp i kriminella miljöer.»

Å slå barn har vært forbudt i Sverige siden 1975, mens det anses som en naturlig del av oppdragelsen i mange innvandrergrupper. I en BRIS-rapport fra 2011 beskrev forskere fra Karlstad Universitet resultatene fra intervjuer med 8.500 barn i Sörmland med oppsummeringen at «innvandrere slår barna sine mer, og mer alvorlig, enn innfødte svensker». Rapporten er nå fjernet fra BRIS sin nettside, men sitatet er gjengitt av blant annet SVT Öst.

Negative konsekvenser for utsatte barn

For at sosialtjenesten skal gripe inn for å plassere et barn i fosterhjem, må det foreligge gode grunner. Sosialtjenesten kan for eksempel ha konstatert at barnet er utsatt for vold eller krenkende behandling i familien, eller at barnets behov ikke blir dekket. I slike saker er det sosialtjenestens oppgave å gripe inn.

At Sverige beskrives som en fascistisk stat som kidnapper muslimske barn, vurderes å ha store negative konsekvenser for utsatte barn i dårlig integrerte innvandrerfamilier. Foreldrenes uvitenhet om svensk lov og svenske myndigheters oppdrag kan, i kombinasjon med frykt for at barna blir kidnappet og tvangskristnet, føre til at foreldrene ikke søker den hjelpen de trenger.

Den pågående kampanjen mot kommunenes sosialtjenester kan også føre til at personalet unngår å gripe inn til tross for handlingsbehov. At sosialarbeidere ikke tør å utføre sine plikter når det gjelder familier med tilknytning til kriminalitet og/eller religiøs ekstremisme ble bemerket i rapporten «Finns det en tystnadskultur i Göteborg stad?» fra 2021, og problemet ble tatt opp i fjor, da den svenske regjeringen begynte å fly IS-terrorister til Sverige.

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.