Foreløpige data fra britiske helsemyndigheter tyder på at risikoen for sykehusinnleggelse ved omikron-smitte er 50–70 prosent lavere enn med delta-varianten.
Dette underbygger foreløpige studier fra Sør-Afrika og Skottland, som også konkluderer med at omikronvarianten av koronaviruset gir mildere sykdom og resulterer i betydelig færre innleggelser og dødsfall.

Ifølge det britiske helsedirektoratet (UKHSA) viser en gjennomgang av data at det er mellom 31 og 45 prosent mindre sannsynlig at personer som smittes med omikron, oppsøker helseinstitusjoner enn de som smittes av deltavarianten av viruset.

Foreløpige data viser også at det er mellom 50 og 70 prosent mindre risiko for at omikronsmittede blir innlagt på sykehus.

UKHSAs funn tyder også på at vaksinens evne til å forhindre omikronsmitte, svekkes ti uker etter tredje dose, skriver BBC.

Tar forbehold
Helsedirektoratet understreker at studien er «foreløpig og svært usikker», ettersom datagrunnlaget er begrenset og det per 20. desember bare var 132 pasienter med påvist omikronsmitte innlagt på britiske sykehus, flertallet under 40 år.
Det var registrert 14 dødsfall blant omikronsmittede, men disse var blant pasienter i alderen 52 til 96 år.

Britisk helsevesen konstaterer i likhet med andre lands helsemyndigheter at omikronvarianten tilsynelatende sprer seg langt raskere enn tidligere virusvarianter, men gir mildere sykdom.

Omikron lar seg i mindre grad også stanse av vaksine, lyder ekspertenes foreløpige konklusjoner.

Underbygger
Det sørafrikanske folkehelseinstituttet (NICD) la tidligere i uka fram statistikk som tyder på at risikoen for sykehusinnleggelse er 80 prosent mindre ved omikron-smitte enn med deltavarianten av koronaviruset.
Risikoen for alvorlig sykdom er 70 prosent lavere enn ved delta-smitte, konkluderte studien, som foreløpig ikke er fagfellevurdert.

En analyse av statistikk over påvist smitte og sykehusinnleggelser i Skottland, utført av forskere ved Universitetet i Edinburgh , tyder også på det samme.

Heller ikke denne studien er ennå fagfellevurdert, men konkluderer med at risikoen for sykehusinnleggelse er nærmere 60 prosent lavere blant omikronsmittede.

Begrenset beskyttelse
Ifølge de skotske forskerne har nylig vaksinerte en viss beskyttelse mot omikron, men mindre beskyttelse enn mot deltavarianten.
Blant dem som har fått en tredje påfyllingsdose med mRNA-vaksine, reduseres risikoen for å få såkalt symptomatisk omikron-infeksjon med 57 prosent, viser studien.

Risikoen for å få symptomatisk delta-infeksjonen reduseres til sammenligning med over 80 prosent for dem som har fått en påfyllingsdose.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.