En ny studie fra USA tyder på at lave testosteronnivåer i blodet hos menn, heller enn høye, kan knyttes til at de er alvorlig syke av koronaviruset.

I løpet av pandemien har det ifølge forskerne ved Washington University School of Medicine i St. Louis blitt en vanlig oppfatning at for mye av det mannlige kjønnshormonet testosteron ikke er bra for verken kvinner eller menn, begrunnet med at det flere menn enn kvinner blir alvorlig syke med covid-19.

– Vi fant at det motsatte var tilfellet hos menn. Hvis en mann hadde lavt testosteron da han først kom til sykehuset, var risikoen for å utvikle alvorlig covid-19 – det vil si risikoen for å trenge intensivbehandling eller for å dø – mye høyere enn for menn som hadde mer testosteron i systemet, sier professor i medisin og medforfatter Abhinav Diwan til Medical Express.

Hvis testosteronnivået hos menn falt under sykehusinnleggelse, økte risikoen for å bli sykere.

Rapporten ble publisert i det medisinske tidsskriftet Jama onsdag, og konkluderer med at testosteron kan være en markør for alvorlig og forestående alvorlig covid-19.

Gjelder ikke kvinner

Studien tok for seg 152 pasienter med covid-19, inkludert 143 pasienter innlagt på sykehus, som ble testet dagen de kom til helsehjelp, og deretter på dag 3, 7, 14 og 28.

Menn som hadde eller fikk alvorlig covid hadde 65 til 85 prosent lavere testosteronkonsentrasjon sammenlignet med dem med mildere sykdom. Dette var uavhengig av andre kjente risikofaktorer for covid, som høy alder, overvekt, røyking, etnisitet eller underliggende sykdommer.

Forskerne fant ikke en tilsvarende sammenheng hos kvinner. De understreker at dette ikke betyr at menn er mer utsatt for å bli smittet med koronavirus eller få covid-19. Det er imidlertid mer sannsynlig at de blir alvorlig syke enn kvinner når de først er smittet, og særlig hvis de har lavt testosteronnivå.

– Våre resultater tyder på at testosteron, i motsetning til utbredte antakelser, ikke er en medvirkende årsak til alvorlig covid hos begge kjønn. Tvert imot kan testosteron ha en beskyttende funksjon hos menn.

Må vite mer

Det undersøkes for tiden om å blokkere eller senke testosteronnivåer kan ha en effekt, eller om å øke østrogen kan være en mulig behandling for menn med covid-19.

Forskerne bak studien påpeker at det faktisk ser ut som testosteron kan ha en beskyttende effekt, og oppfordrer til å utvise forsiktighet ved pågående kliniske studier som undersøker hormonelle terapier.

Spesialist i indremedisin og endokrinologi ved Oslo universitetssykehus, Anders Palmstrøm Jørgensen, sier funnene er i tråd med hva han tenker om sammenhengen mellom testosteron og infeksjoner i kroppen.

– De skriver at fall i testosteronnivå under innleggelse med covid-19 infeksjon er markør for dårlig prognose/utfall. Det er noe vi ser ved enhver alvorlig infeksjon. Litt enkelt forklart: Når man blir syk reduseres testosteronnivå, sier han til NTB.

– Det er altså heller ikke grunn til å tro at testosteronblokade bedrer utkomme av en covid-19-infeksjon.

 

Fakta om menn og testosteronnivå

* Testosteronkonsentrasjonen hos menn synker gradvis med 1 til 2 prosent per år fra fylte 30 år.

* Fallet i testosteron er mindre dersom man holder seg aktiv, slank og frisk.

* Overvekt, metabolsk syndrom og flere kroniske sykdommer, som diabetes type 2, nyresvikt og kronisk lungesykdom, er sterkere knyttet til lavere serumkonsentrasjon av testosteron hos menn enn alder.

* Lavt testosteronnivå hos menn som legges inn med covid-19 er en markør for et mer alvorlig sykdomsforløp, uten at det er påvist noen årsakssammenheng.

(Kilde: Association of Circulating Sex Hormones With Inflammation and Disease Severity in Patients With COVID-19, Jama )

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.