Tidligere statsminister Einar Gerhardsen tar seg en røyk, i 1953. Lite visste han om at det kunne beskyttet ham mot covid-19 i 2020. 
Foto: Sverre A. Børretzen / Aktuell / Scanpix

Enkelte studier har vist at røykere kan ha en vesentlig lavere risiko enn andre for å få covid-19. Franske forskere prøver nå nikotinplaster på koronapasienter, for å se om nikotin gir økt beskyttelse. Tenk om det kan fungere.

Det er The Guardian som melder at forskere ved Pitié-Salpêtrière sykehuset har studert 480 pasienter med bekreftet koronasmitte.

Forskerne oppdaget at andelen av røykende med covid 19, var mye lavere enn andelen røykere i befolkningen for øvrig.

I Frankrike anslås om lag 40 prosent i aldersgruppen 44-53 år å være røykere og rundt 10 prosent i aldersgruppen 65-75 år. Men blant de alvorlig syke  (innlagte) pasientene med covid-19, var andelen røykere kun 4,4 prosent for gruppen med gjennomsnittsalder på 65 år, og 5,3 prosent for gruppen med gjennomsnittalder på 45 år.

Altså betydelig lavere forekomst av alvorlig sykdom blant røykerne.

Den kjente franske nevrobiologen Jean-Pierre Changeux antyder at nikotinet kan stoppe viruset i å nå frem til celler i kroppen, og dermed forhindre spredning av viruset.

Nikotin kan også redusere den overreaksjonen i kroppens immunforsvar som har blitt funnet i de alvorligste tilfellene av covid-19-infeksjon. Dette har vært en vanlig årsak til covid-19-dødsfall særlig blant yngre pasienter.

Forskere vil nå undersøke om det er nikotin i seg selv som beskytter mot viruset: Covid-19 pasienter på sykehus og intensivavdelinger skal motta nikotinplaster. Dette vil vise om plaster gir samme effekten som å tilføre kroppen nikotin ved å røyke.

En tidligere studie fra Kina har også vist at røykere tydelig er underrepresentert blant bekreftet koronasmittede der, skriver The Guardian.

Dette ville i så fall være en både billig og godt tilgjengelig «medisin» mot alvorlig sykdom hos dem som smittes av viruset.

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vipps! Så enkelt er det å støtte Document – gi et bidrag du også:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.