Befolkningen i Kina har flere ganger blitt brukt som brikker i grandiose planer. Autoritære ledere har villet foreta store omveltninger i samfunnet, uten å ta hensyn til hvilke lidelser dette kunne påføre enkeltmennesker.

I Det store spranget under den kommunistiske diktatoren Mao skulle Kina bli en økonomisk stormakt gjennom kollektivisering av kinesisk landbruk. Mennesker ble behandlet som ansiktsløse produksjonsmidler. Resultatet var katastrofalt.

Noe av det skremmende ved vår tidsalder er at det nå er vestlige ledere som påfører sin befolkning store lidelser gjennom å utsette dem for grandiose sosiale og medisinske eksperimenter.

Flere spesialister advarer mot det de kaller for turbokreft. En rekke typer kreft oppfører seg nå plutselig mer aggressivt, og utvikler seg hurtigere, enn de normalt ville ha gjort for bare få år siden. Mange unge mennesker blir også rammet av dette.

Forsker mener en ny «turbokreft» kan skyldes mRNA-injeksjonene

Dette fenomenet ser ut til å ha begynt etter at hundrevis av millioner av mennesker over store deler av verden ble injisert med mRNA-baserte såkalte koronavaksiner.

En av ekspertene som direkte kobler økningen av aggressiv kreft til de såkalte koronavaksinene er Ute Krüger fra Tyskland. Hun har jobbet lenge i Sverige og snakker godt svensk. Krüger er spesialist i patologi med mer enn 25 års erfaring. I mange år har hun også drevet kreftforskning ved Lunds universitet.

Siden høsten 2022 har hun advart mot fremveksten av en ny type hurtigvoksende «turbosvulster». Mange ulike typer kreft viser en sterk økning de siste par årene, både hos menn og kvinner.

Hun har slått alarm i fagmiljøet, men ikke fått den responsen hun hadde håpet på. Ingen i Kalmar i Sverige, der Krüger var ansatt, var interessert i den utredningen hun foreslo.

Til tross for stadig mer omfattende dokumentasjon på alvorlige og potensielt livstruende bivirkninger har kritikk mot mRNA-baserte injeksjoner i flere år blitt avfeid som konspirasjonsteorier. Ute Krüger har nå sagt opp sin stilling som overlege og driver en privatklinikk.

En annen kreftekspert som tar problemet turbokreft på største alvor er professor Angus Dalgleish i Storbritannia. Han hevder at mRNA-injeksjoner «ikke er vaksiner i det hele tatt, men genmodifiserte organismer som burde ha vært underlagt helt andre regulatoriske betingelser og i hvert fall ikke vært klassifisert som vaksiner».

Dalgleish har gjentatte ganger sagt offentlig at mRNA-baserte injeksjoner er så helseskadelige og farlige for mennesker at de må stoppes umiddelbart, og kort og godt bør bli forbudt.

Vi trenger en troverdig forklaring på over­dødeligheten

Da leger begynte å mistenke at røyking medførte en sterkt økt risiko for lungekreft tok det mange år før dette ble allment akseptert som et faktum. Tobakksindustrien brukte store ressurser på å bekjempe denne konklusjonen, som direkte truet deres inntekter.

I samtale med John Campbell sammenligner Angus Dalgleish dette med situasjonen i dag. Det foreligger stadig sterkere beviser for at mRNA-injeksjoner medfører en betydelig økt risiko for alvorlig helseskade eller død. Dette inkluderer hjertesvikt, men også en markant økt risiko for å utvikle aggressiv kreft.

Store legemiddelfirmaer som Pfizer og Moderna vil med nebb og klør bekjempe enhver antydning om at deres såkalte koronavaksiner forårsaker helseskader eller død for mange mennesker. En slik konklusjon vil direkte true deres inntekter.

I april 2024 ble det derimot publisert en meget grundig og seriøs vitenskapelig studie i Japan som påviste vesentlige økninger i dødelighetsrater for en rekke krefttyper for 2022. På dette tidspunktet hadde majoriteten av den japanske befolkningen mottatt flere doser av mRNA-vaksine. Denne detaljerte studien kobler en rekke dødsfall direkte til såkalte koronavaksiner.

Professor Angus Dalgleish frykter at vi ennå ikke har sett alle skadene fra vaksinekampanjen. Normalt tar det flere år for kreft å utvikle seg. Vil vi se mange tilfeller av aggressiv kreft og andre helseskader blant de vaksinerte i årene som kommer?

I en lang, men interessant, video har John Campbell invitert den australske juristen Julian Gillespie til å snakke om mRNA. Gillespie hevder også at mRNA-injeksjonene ikke bare var eksperimentell genterapi. Formelt sett burde de ha vært juridisk klassifisert som genetisk modifiserte organismer (GMO). De var definitivt ikke vaksiner, og skulle aldri ha vært presentert som dette til publikum.

Julian Gillespie påpeker hvor grotesk det er at mennesker ble latterliggjort eller demonisert som «anti-vaksere» fordi de nektet å ta eksperimentelle injeksjoner som ikke var vaksiner.

I begynnelsen av 2020 ble dødeligheten av koronaviruset covid-19 dramatisk overdrevet. Verdens helseorganisasjon (WHO) antydet en dødelighet på godt over 3 %. Sannheten var ikke i nærheten av dette. Verden ble skremt med grunnløse fryktkampanjer.

Matt Hancock, den britiske helseministeren som hadde tilsyn med nedstengningene i 2020 og vaksinasjonskampanjer i Storbritannia i 2021, ønsket å «skremme» allmennheten med hvor farlig viruset angivelig var. Han var slett ikke den eneste som gjorde dette.

Alternative behandlinger mot covid-19 med for eksempel ivermektin og hydroksyklorokin, velkjente legemidler som legemiddelindustrien ikke ville tjene mye penger på, ble latterliggjort.

Noen ville satse på mer tradisjonell vaksineteknologi. Dette gjorde blant annet Russland og Kina.

Kinesiske myndigheter, selv om de kan være meget undertrykkende, presset ikke sin egen befolkning til å ta mRNA-baserte injeksjoner.

Den tyske legen Winfried Stöcker utviklet en koronavirusvaksine i laboratoriet sitt og administrerte den til frivillige – uten å få den godkjent først. Myndighetene slo ned på ham for dette. Stöcker selv påpekte at ettersom vaksinen hans ikke var mRNA-basert, var det «ingen grunn til å frykte en ukontrollert spredning av genetisk informasjon introdusert i den menneskelige organismen».

Kanskje var denne vaksinen utviklet for fort. Men AstraZeneca, Pfizer og Moderna fikk sine hasteutviklede produkter godkjent som vaksiner på svært kort tid.

Hvorfor skulle man absolutt presse på den vestlige befolkningen farlig mRNA-basert genteknologi, som aldri før var blitt testet på mennesker i stor skala, mot et relativt ufarlig virus? Og hvorfor løy man til befolkningen om at dette var vanlige vaksiner?

Det store spranget var politikken som ble ført i det kommunistiske Kina under Mao Zedong fra 1958 til 1961. Dette skulle angivelig skape økonomiske fremskritt. Resultatet ble en katastrofe.

Nøyaktig hvor mange mennesker som døde under dette eksperimentet er historikere uenige om, men det dreiet seg utvilsomt om mange millioner ofre.

Jeg vil herved foreslå at presset på verdens befolkninger siden år 2020 og 2021 for å ta mRNA-baserte injeksjoner kan omtales som Det store vaksinespranget.

Man kan kanskje diskutere dette begrepet, hvis mRNA-injeksjonene ikke skal klassifiseres som reelle vaksiner. Ettersom de ble promotert som vaksiner er navnet likevel faktabasert.

Det gjenstår å se hvor mye skade Det store vaksinespranget vil medføre. Tallet på ofre som er døde eller har fått alvorlige helseskader dreier seg derimot trolig om millioner av mennesker globalt. Og antallet ofre fortsetter å stige.

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

Kjøp Totalitarismens psykologi her! Kjøp eboken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.