I januar 2024 møttes mange maktfulle mennesker i Davos i Sveits under ledelse av Verdens økonomiske forum (WEF) og dets leder Klaus Schwab. Schwab har ikke noe demokratisk eller folkelig mandat i det hele tatt, men skryter likevel åpenlyst av at hans organisasjon skal styre den fremtidige utviklingen i vestlige land.

Ursula von der Leyen deltok på det årlige møtet i Davos som Europakommisjonens president. På tross av at hun har stor makt over hundrevis av millioner av mennesker i Europa, er hun ikke blitt valgt av europeiske borgere i frie valg. Det ble heller ikke forgjengerne Jean-Claude Juncker, José Manuel Durão Barroso, Romano Prodi, Jacques Santer eller Jacques Delors. EU-presidenten burde heller bli omtalt som «Sjefsoligark». Det ville vært en mer sannferdig tittel.

WEF hevdet i januar 2024 at feilinformasjon og desinformasjon er de største kortsiktige globale risikoene. Møtet i Davos beklaget at verden for øyeblikket står overfor et tillitsunderskudd, men hevdet likevel at de og de globalistiske elitene som de representerer, vil gjenoppbygge tilliten.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen tok tilsynelatende dette svært alvorlig. EU blir stadig mer aggressivt når det gjelder å fjerne det de anser som «desinformasjon» eller «hatfulle ytringer» fra internett.

Problemet er at dette er politisk definerte begreper, som derfor vil føre til politisk sensur. Det som utgjør «hat» for én person kan ganske enkelt utgjøre en ubehagelig sannhet for noen andre. Dessuten, hvem skal definere hva som er sant og hva som er desinformasjon?

Kritikere vil hevde at de samme globalistiske vestlige elitene som nå bekjenner seg til å bekjempe desinformasjon, selv mellom 2020 og 2024 sto bak en av de største desinformasjonskampanjene i verdenshistorien. Dette var relatert til spredningen av koronaviruset covid-19 og de påfølgende massenedstengingene, pluss de hasteutviklede såkalte koronavaksinene, som aggressivt ble presset på store deler av verdens befolkning.

I april 2021 avslørte avisen New York Times det som er blitt kjent som Pfizergate-skandalen. Der kom det fram at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på vegne av EU forhandlet fram en kontrakt på 1,8 milliarder doser covid-19-vaksine med Pfizers administrerende direktør Albert Bourla via ukjente tekstmeldinger på mobiltelefon. Disse meldingene er fortsatt ikke blitt offentliggjort i 2024.

Antallet bestilte doser er påfallende høyt, og ville vært nok til mange Pfizer-injeksjoner for samtlige borgere i hele EU, inkludert spedbarn. Pfizer-sjef Bourla sa til BBC i desember 2021 at folk sannsynligvis ville ha behov for årlige koronavaksinasjoner i mange år fremover.

Bourla er også forretningspartner med von der Leyens ektemann. Dette fyrer opp under mistanken om at «Pfizergate» kan være en gigantisk korrupsjonsskandale. EUs avtale med Pfizer skal ha hatt en verdi på opptil 35 milliarder euro.

Ungarn: EUs innkjøp av covid 19-vaksiner «stinker av korrupsjon»

1. desember 2021 uttalte Ursula von der Leyen at det var «forståelig og passende» for EU-medlemmer å diskutere obligatoriske covid-vaksinasjoner, gitt at en tredjedel av EUs befolkning da fremdeles var uvaksinert. «Hvordan kan vi oppmuntre til og potensielt tenke på obligatorisk vaksinasjon i EU? Dette må diskuteres. Det krever en felles tilnærming, men det er en diskusjon som jeg tror må ledes», sa hun på en pressekonferanse i Brussel.

De enkelte EU-landene kunne håndheve vaksinasjonspåbud. Østerrike gjorde faktisk koronavaksinering påbudt i en periode, mens Hellas bøtela alle uvaksinerte over 60 år med 100 euro i måneden. Tysklands påtroppende forbundskansler Olaf Scholz ville også vurdere obligatorisk vaksinering, selv om koronarestriksjonene allerede var svært strenge.

I januar 2022 skrøt Frankrikes president Emmanuel Macron offentlig av at han skulle plage de uvaksinerte og gjøre livet deres umulig. «I et demokrati er den verste fienden løgn og dumhet», hevdet president Macron. Han gjorde narr av vaksinasjonsmotstandere som snakket om «farlige vaksiner» eller «eksperimentelle injeksjoner» som ville «berike legemiddelkonsernene».

Det sier mye om hetsen og dehumaniseringen de uvaksinerte ble utsatt for på dette tidspunktet at vestlige statsledere kunne slippe unna med å si slikt.

Macron lover å plage uvaksinerte

EU utviser ofte en rørende omsorg for såkalte minoriteter, enten seksuelle minoriteter som transseksuelle, eller religiøse minoriteter som muslimer. EUs myndigheter viste ingen sympati for minoriteten av sine borgere som nølte med å ta eksperimentelle injeksjoner som ikke var blitt godkjent med vanlige medisinske prosedyrer.

Under presset for å ta mRNA-baserte injeksjoner sa vestlige myndigheter og massemedier til befolkningen at dette var «trygge, effektive vaksiner». Det var tre løgner på bare tre ord. Injeksjonene var ikke spesielt effektive mot koronaviruset, som forøvrig aldri var veldig dødelig. De var definitivt ikke trygge. De var heller ikke vaksiner i følge tradisjonelle definisjoner av dette begrepet.

Flere kritikere, deriblant professor Angus Dalgleish fra Storbritannia og juristen Julian Gillespie fra Australia, hevder at de mRNA-baserte genetiske injeksjonene i mange vestlige land skulle ha vært formelt juridisk klassifisert som genetisk modifiserte organismer (GMO). De skulle aldri ha vært presentert for verdens befolkning som om de var vanlige vaksiner.

Det store vaksinespranget

De som tilhører mindretallet av den vestlige befolkningen som nektet å ta mRNA-injeksjoner har ofte definert oss selv som «uvaksinerte». Fra et språklig perspektiv er dette ikke ideelt, fordi det indirekte anerkjenner at de mRNA-baserte injeksjonene var vaksiner. Det var de ikke. De utgjorde snarere en form for genetisk forurensing. Slik sett kunne det være fristende å definere seg selv som «uforurenset», selv om dette kanskje høres litt slemt ut.

I mai 2024 sier en norsk begravelsesagent at han har «eksepsjonelt mye å gjøre på jobb» på grunn av «en klar økning i antall dødsfall over hele Norge». Men hvorfor er det så mange mennesker som dør?

Hvorfor fortsetter denne internasjonale overdødeligheten, som vi har sett i mange land siden 2021? Mitt svar er at dette primært skyldes mRNA-baserte såkalte koronavaksiner. Jeg har i løpet av flere år ennå ikke sett en eneste helseekspert i noe land fremsette en annen troverdig forklaring som kan forklare tilgjengelige data.

Vi trenger en troverdig forklaring på over­dødeligheten

I 2024 blir flere nederlandske politifolk etterforsket for «anti-institusjonell ekstremisme» fordi de tror at verden styres av en «ond elite».

Politifolk bør ideelt sett være mest mulig nøytrale. Men når et stort antall borgere plutselig dør etter å ha tatt eksperimentelle injeksjoner som maktelitene sa at de skulle ta, kan man knapt bebreide folk for å stille kritiske spørsmål.

Som mange andre land har Nederland siden 2021 hatt tusenvis av flere dødsfall enn forventet, uten at myndighetene oppgir noen troverdig forklaring på dette. De virker heller ikke særlig interessert i å grave i årsakene. Samtidig klager nederlandske leger over å måtte bekjempe påstått feilinformasjon om vaksiner.

Helsemyndighetene innrømmer selv at koronaviruset covid-19 ikke har vært den primære drivkraften bak overdødeligheten mellom 2021 og 2024.

En forklaring som er blitt antydet i etablerte massemedier er at overdødeligheten kan skyldes dårlig kosthold og søppelmat.

Det er ikke sunt å hyppig spise hamburgere og hurtigmat på McDonald’s. Overvekt er blitt et reelt helseproblem. Det er derimot et helseproblem som har vokst gradvis i løpet av mange tiår. Det skaper ikke plutselig 10 % økt dødelighet på få måneder.

Folk spiste også hamburgere i 2019. Det finnes ingen logisk grunn til at de samme hamburgerne plutselig skulle skape mye høyere dødelighet et par år seinere. Ikke med mindre de blir fylt med arsenikk eller en tilsvarende gift, noe ingen hittil har påstått.

I 2024 er de to ledende forklaringene på den internasjonale overdødeligheten altså hamburgere, eller mRNA-baserte koronavaksiner. Årsaken er neppe hamburgere……

Hvis noen har en troverdig alternativ forklaring må de gjerne presentere denne.

Hvorfor nekter ellers intelligente mennesker å forholde seg til muligheten for at mRNA-baserte koronavaksiner kan være den primære drivkraften bak flere år med internasjonal overdødelighet? Dette er en fullt gyldig hypotese som samsvarer med kjente fakta, og minst like godt som alternative forklaringer.

Hvis man selv ikke på et teoretisk nivå er villig til å vurdere denne muligheten så oppfører man seg ikke rasjonelt eller vitenskapelig. Hva er de psykologiske mekanismene bak denne mentale motstanden?

En mulig faktor er skamfølelse. Personlig har jeg ennå ikke møtt en eneste person som har avstått fra å ta koronavaksiner og angrer på å være uvaksinert. Derimot har jeg møtt flere mennesker som innrømmer at de i ettertid angrer på å ha tatt injeksjonene.

Befolkningen fikk ikke sannferdig informasjon om hvor lite virkningsfulle de såkalte vaksinene var mot et relativt lite farlig virus, eller hvor alvorlige mulige bivirkninger kunne være. Forutsetningene for informert samtykke var altså ikke til stede. Folk ble lurt til å ta vaksinene på falske premisser.

Å bli lurt kan være ydmykende, og etterlate en følelse av skam.

En annen faktor er at mange ikke ønsker å forholde seg til konsekvensene hvis maktelitene over hele den vestlige verden har deltatt i en gigantisk løgn. Hva betyr det at du fikk falsk informasjon fra din regjering, dine massemedier og dine leger? Kan man overhodet stole på myndighetene igjen etter dette?

Noen kan også ha dårlig samvittighet. Befolkningen ble indoktrinert, trakassert og til dels regelrett mobbet til å ta de såkalte vaksinene. En del mennesker oppførte seg derimot også selv som mobbere, ved å delta i sjikanen av mindretallet som nektet å ta vaksinene.

Hva hvis det nå viser seg at de uvaksinerte kan ha tatt et klokt valg? Innebærer dette kanskje at du skylder en unnskyldning til personer du gjorde narr av kort tid før?

Den siste forklaringen er trolig den viktigste: Frykt. Psykologisk sett kan det være ekstremt ubehagelig å reflektere over om du selv er blitt injisert med noe som kan ha forårsaket alvorlige helseskader eller død for et betydelig antall mennesker over hele verden.

Tanken på at dette kan være sant skaper naturlig nok angst. Mange personer ønsker ikke å tenke på slikt. Dessverre er det ikke alltid slik at problemer forsvinner bare man lar være å tenke på dem.

I november 2021 kritiserte Danmarks statsminister Mette Frederiksen offentlig meget hardt medborgere som ikke hadde tatt koronavaksiner. Hun anklaget dem for å skape en smittebølge. «Vi kan se at den lille gruppen som ikke ønsker å la seg vaksinere dessverre smitter innbyggerne som er vaksinert». Statsminister Frederiksen sa også at «det må være vanskeligere å være uvaksinert».

Vi vet nå med absolutt sikkerhet at dette var løgn. De såkalte koronavaksinene er ikke effektive. De som har tatt mRNA-vaksiner to, tre eller fire ganger kan fremdeles bli syke og smitte andre mennesker med koronaviruset covid-19.

Her har man altså en nordisk statsminister som har trakassert tusenvis av sine egne borgere basert på påviselig falsk informasjon.

Hvorfor får dette ingen konsekvenser for Mette Frederiksen? Dette dreier seg om liv og helse for tusenvis av mennesker. Statsledere er blitt tvunget til å gå av for langt mindre alvorlige saker.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) i Danmark advarte i mars 2024 mot konspirasjonsteorier om koronavaksinene. Grupper som er motstandere av myndighetenes korona-politikk kan anses å være en potensiell trussel mot rikets sikkerhet, selv om den ikke ansees som like stor som terrortrusselen fra islamske miljøer. I en trusselrapport som Center for Terroranalyse (CTA) under PET la fram kalles det «antimyndighedsekstremisme» når grupper av mennesker er kritiske eller fullstendig avvisende overfor myndighetene.

«Det kan være en trussel mot demokratiet på sikt. Blant annet fordi troen på fakta undergraves, vi mister troen på våre politikere og på våre myndigheter. I ytterste konsekvens kan det få konsekvenser for våre demokratiske forutsetninger». Det kommenterte Trine Maria Ilsøe, juridisk korrespondent i statskanalen DR.

I Norge advarte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i sin offisielle rapport i februar 2022 mot farlige konspirasjonsteorier om koronavaksiner. Dette ble gjengitt i de fleste store nasjonale medier.
PST advarte blant annet mot «antistatlig tankegods».

Begrepet er uhyggelig. Man kan godt tenke seg at KGB i Sovjetunionen, Stasi i Øst-Tyskland eller andre kommunistiske diktaturer brukte lignende begreper for å sverte og overvåke kritikere.

At vestlige myndigheter og sikkerhetstjenester nå bruker slike begreper er alarmerende, og et tegn på at vestlige samfunn beveger seg i undertrykkende retning.

Såkalte uavhengige faktagranskere som Faktisk.no fulgte dette opp med artikler der personer som var skeptiske til de hasteutviklede koronavaksinene ble sauset sammen med nynazister.

PST fremhevet i 2022 påståtte konspirasjonsteorier relatert til covid-19. Teorier om at «vaksinering vil medføre massedød, er blant de vanligste konspirasjonene».

Men hva hvis massevaksineringen faktisk medførte massedød? Mange land, deriblant Norge og Danmark, har samtidig hatt betydelig overdødelighet i flere år. Selv i små nordiske land dreier dette seg om at flere tusen mennesker mer enn man normalt skulle forvente har dødd siden 2021. I noen land ser denne negative trenden også ut til å fortsette i 2024.

Overdødeligheten begynte omtrent samtidig med at man injiserte hundrevis av millioner av mennesker med eksperimentelle, mRNA-baserte såkalte vaksiner med dårlig kjente bivirkninger. I teorien kan dette være en tilfeldighet. I så fall er det en ekstremt ubehagelig tilfeldighet. Sannsynligheten for at dette bare er en tilfeldig sammenheng synker for hver måned som går.

Det er svært ubehagelig at i løpet av flere år har ingen medisinske eksperter klart å finne noe annet enn såkalte koronavaksiner som kan forklare den internasjonale overdødeligheten.

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

Kjøp Totalitarismens psykologi her! Kjøp eboken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.