5. desember 2023 var Robert Malone på besøk i Oslo for å lansere den norske oversettelsen av sin bok hos Document Forlag. Dette ble et genuint interessant foredrag med en meget troverdig person.

Etablerte norske massemedier ignorerte derimot boklanseringen, på tross av at en internasjonal kapasitet på sitt fagområde var på besøk i Norge.

Robert Wallace Malone er en prominent amerikansk lege og biokjemiker. Han er oppfinner bak mRNA-teknologien, men advarte samtidig mot å bruke denne teknologien til massevaksinering mot koronavirus. Han har personlig opplevd mye sensur og sjikane på grunn av dette standpunktet.

I sin bok Hvordan myndighetene bløffet oss gir Malone et detaljert bilde av den kriminelle håndteringen av koronaviruset covid-19 siden år 2020 og de hasteutviklede, eksperimentelle vaksinene. Vanlige mennesker ble i flere år utsatt for grovt maktmisbruk og et hav av løgner. Koronakrisen ble katastrofalt håndtert av korrupte aktører. Resultatet ble mange tapte og ødelagte liv.

Ansvaret ligger ifølge Robert Malone hos regjeringer, helsemyndigheter, forskere, legemiddelselskaper som Pfizer og Moderna, Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre overnasjonale organisasjoner.

Disse lot seg lede av skikkelser som Anthony Fauci og Bill Gates. De påtvang oss munnbind, nedstengninger og storstilt bruk av radikalt nye, genteknologiske vaksiner med ukjente virkninger for menneskene som ble injisert med dem. Den offisielle historien om virusets opphav ble strengt kontrollert. Massemedier, «faktasjekkere», store teknologiselskaper som Google/YouTube og Facebook samt vestlige etterretningstjenester undertrykket innvendinger og ødela omdømmet til mennesker som uttrykte kritiske synspunkter.

Noe av dette er også blitt beskrevet av Mattias Desmet, professor i psykologi ved Ghent University i Belgia.

I sin bok Totalitarismens psykologi, som først ble publisert på nederlandsk i 2022, analyserer Desmet det han mener er totalitære understrømninger i hvordan myndighetene håndterte koronaviruset. Et massehysteri basert på frykt ble pisket opp av myndighetene og massemediene. Dette fikk store deler av befolkningen til å ukritisk akseptere radikale inngrep i deres frihet og kontroll over sin egen kropp, ofte med tvilsomme tiltak basert på mangelfull logikk og sviktende faktagrunnlag.

Kritikere ble hånet som idioter eller fremstilt som ondskapsfulle egoister som fortjente å bli utstøtt fra samfunnet. Østerrike innførte vaksinetvang, uten at EU protesterte. Frankrikes president Emmanuel Macron skrøt offentlig av at han ville gjøre livet ubehagelig for de uvaksinerte.

Personer som ikke ville ta en eksperimentell genterapi som viste seg å være hverken trygg eller effektiv mot et virus som ikke var dødelig for folk flest opplevde å bli frosset ut av venner og familiemedlemmer.

Mattias Desmet gav et interessant intervju om disse temaene til den prominente amerikanske journalisten Tucker Carlson, før Carlson fikk sparken fra Fox News etter å ha stilte for mange ubehagelige spørsmål.

Når man ser Robert Malone i virkeligheten fremstår han som en veldig jordnær og beskjeden mann. Han oppfører seg som en ekte vitenskapsmann. Han snakker rolig, gir rasjonelle begrunnelser og er ikke redd for å si at han ikke har nok data tilgjengelig til å gi en klar konklusjon på et spørsmål.

Malone snakket blant annet om hvordan avansert psykologisk krigføring ble brukt mot vestlige borgere av deres egne myndigheter og etterretningstjenester under koronakrisen. Dette kan bekreftes fra andre kilder.

Militære operatører i Storbritannias enhet for informasjonskrigføring, 77th Brigade, tok del i en operasjon som var rettet mot politikere og høyprofilerte journalister som reiste tvil om den offisielle koronapolitikken. Denne virksomheten ble brukt til å skjule eller sensurere kritikk av nedstengningene eller koronavaksinene. Det tillot også ministre å presse sosiale medieplattformer for å fjerne kritiske innlegg, såkalt «feilinformasjon», og fremme regjeringsgodkjent politikk. Dette vise dokumenter innhentet av borgerrettighetsgruppen Big Brother Watch.

Blant de som ble utsatt for sensur var den konservative engelske journalisten Peter Hitchens. Han ble overvåket etter å ha delt en artikkel som hevdet at data som ble brukt for å rettferdiggjøre nedstengning over viruset covid-19 var ufullstendige. Hitchens kommenterer at «Det mest forbløffende med den store covid-panikken var hvor mange angrep staten klarte å gjøre på grunnleggende friheter uten at noen brydde seg særlig, eller protesterte».

Den engelske YouTube-kommentatoren John Campbell har stilt stadig sterkere spørsmålstegn ved hvor trygge mRNA-baserte koronavaksiner egentlig er. Som jeg også har påpekt har mange land hatt en stor overdødelighet etter koronavaksineringen. Dette dreier seg om et meget stort antall dødsfall som helsemyndighetene så langt ikke har gitt noen troverdig forklaring på. John Campbell finner det meget ubehagelig hvordan militære og sivile myndigheter sensurerte sine egne borgere for å påtvinge dem sterke restriksjoner og eksperimentelle vaksiner basert på tvilsomme data.

Som lege stilte Robert Malone spørsmål ved om grunnlaget for informert samtykke egentlig var til stede da hundrevis av millioner av mennesker tok mRNA-baserte injeksjoner mot covid-19. I mange tilfeller er svaret trolig nei.

Millioner av mennesker ville ha nølt med å ta den eksperimentelle genterapien hvis de visste hvor lite effektiv den var mot viruset, og hvor store de potensielle skadevirkningene kunne være. De ble presset til å ta injeksjonene på falske premisser.

Maktovergrepene fra myndighetene i påstått frie vestlige samfunn er det mest ubehagelige ved koronahåndteringen. Robert Malone skal ha takk for å kaste lys over dette.

I praksis ser vi konturene av en ny form for føydalisme, et elitestyrt system hvor folk flest er treller som kun eksisterer for å jobbe, betale skatt og holde munn. Denne nyføydalismen er på noen måter verre enn den middelalderske.

Føydalismen i middelalderens Europa hadde fremdeles organiske røtter i lokalsamfunnet. Det ble fortsatt forventet at maktelitene skulle opprettholde visse oppgaver, som å forsvare lov og orden, straffe reelle banditter og holde tyver, voldtektsmenn og mordere fra gatene.

Dagens vestlige herskere utgjør en overnasjonal og transnasjonal elite som ikke lenger føler noen sterk lojalitet til sine egne nasjoner. Dette gjør dem farlige.

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone her!»

Kjøp Peder Jensens bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.