Nakstad «uenig» med forskning som viser at vaksine og over­dødelighet følges ad

Norske forskere har påvist en sammenheng mellom høy vaksinasjonsgrad og høy overdødelighet i Europa. Forskningen blir avvist av Nakstad som sier at nedbyggingen av smitteverntiltakene forklarer det meste. Til det spør forskerne om vi ikke da skulle forvente høy dødelighet kort etter opphevelse av tiltak og deretter en fallende trend?