I boken The Fallacy of Vaccination – forsøksvis oversatt til «Vaksinasjonsbedraget» – som ble publisert i 1899, gjorde Dr. Alexander Wilder oppmerksom på den «voksende overbevisningen» blant «tenkere og observatører» om at vaksinasjon ikke bare var uakseptabelt som forebyggende middel, men «faktisk et middel for igjen å spre sykdom». 

– Vaksineprogrammer følges av død

Wilder bemerket at hver gang det settes i gang et vaksinasjonsprogram, blir det fulgt av et antall dødsfall fra sykdommer som er blitt fremkalt av nettopp programmet.

Wilder avslørte undertrykkelse og hemmeligholdelse av bivirkninger og dødsfall som følge av vaksiner. Han beskrev en kollega som oppfordret sine «profesjonelle brødre til å være forsiktig med å offentliggjøre fatale tilfeller av kopper etter vaksinasjon», og skisserte hvordan det kunne skje:

– Noen ganger offentliggjøres dødsfall som følge av vaksinasjon, og umiddelbart bestreber man seg på å få det til å fremstå som om det hadde en helt annen årsak. Statistikken over kopper-dødsfall som hevder å skille mellom vaksinerte og uvaksinerte er altfor ofte ikke troverdig. Mange personer som er blitt vaksinert, blir feilaktig rapportert som uvaksinert. 

Oppfinne diagnoser for å dekke over vaksineskade

– Selv når døden inntreffer som følge av vaksinasjon, skjules sannheten og tilfellet fremstilles som skarlagensfeber, meslinger, erysipelas (akutt bakteriell hudinfeksjon) eller en eller annen «maskert» sykdom for å unngå altfor nærgående spørsmål.

Wilder hevder at manglende effekt av vaksinen blir brukt som påskudd til å gi «boostere».

– At vaksinasjon ikke har sikret sykdomsfrihet er blitt gjort til grunn eller påskudd for gjentagelse av vaksinen. (…) For noen år siden fikk forfatteren kjennskap til en sak om en mann som ble «vellykket vaksinert» syv eller åtte ganger – og etterpå fikk kopper. 

Kompakt, vedvarende taushet

Intensjonen med undertrykkelsen av vaksinefakta er ifølge Wilder, ganske åpenbar: 

– Argumenter møtes av kompakt, vedvarende taushet og med en tilsynelatende hensikt om å utelukke enhver diskusjon om konsekvensene av vaksinen – og å fordømme alle som gjør innsigelser.

Hardkokt vaksinemotstander

Alexander Wilder var en hardkokt vaksinemotstander. Han var første formann for første Anti-Vaccination League of America. Noen av Wilders slutninger kan virke lett underholdende idag:

– En dyktig tannlege kan se på et ungt menneskes tenner når det har vært sykt i barndommen. Vi kan derfor være sikre på at en stor årsak til tannråte, karakteristisk for amerikanere, kan henvises til vaksiner satt tidlig i livet.

«Trygg og effektiv»

Wilders motstand mot vaksiner på et alment grunnlag, er forståelig. Vaksinene var på den tid generelt på et eksperimentelt stadium. Idag har vi velprøvde vaksiner som folket i overveiende grad har tillit til. Det har etisk fundert forskning og lovgivning sørget for. 

Tilliten til myndigheter og medisinsk fagpersonell har vært så stor, at nær sagt ingen vil tro at vi, befolkningen, idag kan bli utsatt for eksperimentelle vaksiner.

Men tillit er en skjør sak. Den opparbeides over tid. Vedlikeholdes den ikke, kan den fort brytes ned av etisk depraverte myndighetspersoner og kapitalinteresser. Gjenoppbyggingen kan ta lang tid.

Kilde til billedtekst.

Som nevnt ovenfor: – Argumenter møtes av kompakt, vedvarende taushet og med en tilsynelatende hensikt om å utelukke enhver diskusjon om konsekvensene av vaksinen – og å fordømme alle som gjør innsigelser.

Boris Johnsons far Stanley 

Mens vi først er inne på virus i bokform, tar vi med at britenes tidligere statsminister Boris Johnsons far Stanley for førti år siden skrev den virusmettede romanen «The Marburg Virus», i USA kalt «The Virus». 

Boken handler om et mystisk og dødelig virus, en epidemiolog-helt, desperat jakt etter en vaksine og grumsete politiske hoder: En ung kvinne dør på mystisk vis i New York og epidemiologen Lowell Kaplan finner at dødsårsaken er Marburg-viruset – et dødelig virus som bare har dukket opp én gang tidligere i historien.

I Johnsons historie bryter viruset ut i Bronx zoologiske have. Snart forbyr resten av verden flyreiser til og fra USA. Hovedpersonene forsøker desperat å spore opp en sjelden grønn ape som var virusets kilde.

Stanley Johnsons roman har lenge vært utsolgt, men med covid og ny aktualitet er boken utgitt på ny av Black Spring Press.

Les også:

Forskningen på covid 19 begynner å bli ubehagelig for myndighetene

 

Hvis du bare skal kjøpe én bok før jul, så la det bli Mesteren og Margarita.

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.