Usunn livsstil og et sviktende helsevesen fikk skylden for økt dødelighet i England etter pandemien. Men forklarer det hvorfor nordmenn døde?

Det er journalist Tor Arne Andreassen som stiller dette spørsmålet i en artikkel i Aftenposten, og han tar utgangspunkt i en artikkel samme avis publiserte før jul.

Har vaksinen skylden? Eller er det pandemien?

Flere begynner å bli usikre på dette. Det er blant annet godt dokumentert at overdødeligheten er størst i de mest vaksinerte landene. Andreassen tar her et skritt inn i det ukjente og upopulære terrenget hvor noen få medier har befunnet seg lenge.

Fire år etter at pandemien brøt ut, sliter Storbritannia fortsatt med overdødelighet. Mange av dødsfallene kunne vært unngått.

Men årsaken er ikke covid-19. Og mens man under pandemien hadde særlig høy overdødelighet hos dem som var over 80 år, er det nå folk i alderen 50 til 64 som er særlig hardt rammet

Vaksinene fikk æren for Norges gjenåpning i februar 2022.

Men 4914 av 6459 covid-19-assosierte dødsfall i Norge, 76 prosent, har skjedd etter gjenåpningen.

Overdødeligheten i Norge i 2022 var på 11,5 prosent. Dette var altså etter at nesten hele befolkningen var vaksinert. 2023 ser ikke mye lysere ut, men tallene er ikke offentlig kjent før rundt påsketider. Folkehelseinstituttet (FHI) har en klar beskjed. Norge hadde høyere overdødelighet enn britene.

– Vi har ingen holdepunkter for at koronavaksinene gir økt dødelighet i befolkningen. Koronavaksinene gir lavere risiko for å dø av covid-19. Totaldødeligheten ser også ut til å gå ned hos vaksinerte, svarer Hanne Løvdal Gulseth, fagdirektør i FHI, i en epost.

Det er flere som avviser påstanden om at vaksinen kan ha hatt noen negative konsekvenser.

– Vi kan avskrive vaksinene som forklaring på eventuell overdødelighet, mener Anne
Spurkland.

Spurkland er immunolog og professor, så hun burde vite hva hun snakker om. Tedros Adhanom Ghebreyesus fra Verdens helseorganisasjon (WHO) bidrar, og sier at covid er farligere enn noensinne. Antall dødsfall i Norge som kan knyttes til covid viser dog noe annet.

Så plukkes det fram en overlege fra Oslo universitetssykehus, Arne Søraas, som peker på den lave overdødeligheten og smittespredningen i New Zealand og Australia.

– Australia har strengere råd og lavere dødelighet enn oss og har fått bedre resultater i en størrelsesorden som Norge burde kunne ha klart, skriver Søraas.

Når man bor på en øy og stenger grensene for selv egne borgere, så har det jo en effekt. Hvorfor sammenligner ikke Søraas tallene i Norge med f.eks. Skottland? Eller hva med vår nærmeste nabo, Sverige? Hva med tyranniet myndighetene i de nevnte øystatene sto bak under denne såkalte pandemien?

For øvrig er det ikke riktig at Australia hadde lavere overdødelighet. 13 prosent i Australia, sammenlignet med 11,5 prosent i Norge og 9 prosent i Storbritannia.

New Zealand nekter gravid journalist å reise hjem, Taliban tilbyr hjelp

Millioner kan smittes og mange kan dø ved at Aftenposten stiller slike spørsmål, mener Søraas.

«Artikkelen i Aftenposten vil brukes som et argument for at covid ikke er årsaken til overdødeligheten i Norge, og det er trist fordi det kan bidra til at enda flere millioner får covid denne sesongen med påfølgende fortsatt overdødelighet»

Aftenpostens journalist er villig til å stille spørsmålene. Han konkluderer ikke, men leser at den massive overdødeligheten i England og Wales skyldes en krise i det offentlige helsevesenet.

Skottland nevnes dog ikke i den nye artikkelen. Skottland er ignorert i hele denne debatten om covid, nedstengninger og statlig tyranni. Men de siste tre årene har dødeligheten i Skottland vært langt høyere enn i Sverige. Skottland er for øvrig ikke overveldet av immigrasjon, så her er det ingen grunn til å gi utlendinger skylden.

Generell folkehelse og kosthold har vært en mistenkt årsak jeg har hatt lenge. Men også antall vaksinerte spiller inn, rent matematisk. Forklaringen er dog vanskelig å vite, siden korrelasjon ikke nødvendigvis betyr kausalitet. Aftenposten går ikke så langt, men journalisten fortjener ros for å vise vilje til å stille spørsmålene.

Vi hører stadig om unge og friske idrettsutøvere som rammes av uforklarlige dødsfall. Kvinner er hardest rammet etter vaksinene, med blødninger og mer alvorlige ting, uten at så mange feministaktivister har engasjert seg (her finnes det selvsagt unntak).

Det er fra sidelinjen umulig å konkludere i en såpass komplisert og internasjonal utvikling uten tilstrekkelig informasjon. Men hvis ikke mediene i det minste stiller spørsmål, så får vi garantert aldri noe svar.

Les også:

Hva skapte den internasjonale bølgen av overdødelighet i 2022?

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.