I grønt gatelys venter statsminister Erna Solberg på en kabelbane sammen med Bill Gates i forbindelse med World Economic Forum i Davos den 24. januar 2018. Foto: Heiko Junge / NTB.

Med henvisning til en Lancet-studie hevder Forskning.no at koronavaksinen i 2021 sparte inntil 20 millioner liv, men tallet er usannsynlig. Studien1 Forskning.no2 henviser til – bla. finansiert av Bill & Melinda Gates Foundation – har fått mye oppmerksomhet, men det alene betyr ikke at den er mer pålitelig enn forutsetningene all forskning bygger på; metode og datakvalitet.

Før jeg kommenterer dette, påpeker jeg studiens hovedfunn som alene burde fått alarmklokkene til å ringe. Forfatterne hevder at 15 til 20 million liv ble spart pga. vaksinasjon i 2021. Året før, i 2020 – med en overdødelighet på ca. 5 millioner3 – hadde vi imidlertid ingen vaksine. Hvis vi da antar at 15 til 20 millioner liv ble spart pga. vaksinasjon i 2021 blir det usannsynlig å anta at færre enn 5 millioner liv ville blitt spart i 2020 om en hadde vaksine, dvs. en underdødelighet.

I 2021 var overdødeligheten ca. 10 millioner, og hvis vi fortsatt antar at 15 til 20 millioner liv ble spart pga. vaksinasjon ville overdødeligheten uten vaksinasjon det året blitt 25 til 30 millioner, dvs. en fem- til seksdobling fra året før som også er urimelig. Skulle det derimot være tilfellet at overdødeligheten steg fra 5 millioner i 2020 til mellom 25 og 30 millioner i 2021 uten vaksine ville det bety en ekstrem akselerasjon i estimatet fra tidspunktet vaksinasjonsprogrammet begynte.

Det er det imidlertid vanskelig å finne holdepunkt for siden vi før vaksinasjon ikke observerer noen sterkt økende kumulativ trend verken i overdødelighet eller kovidassosierte dødsfall.4 Med historien som beste guide er det derfor lite sannsynlig å anta en sterkt økende trend fra 2021 i fravær av vaksinasjon.

Hva er da grunnen til studiens tvilsomme funn?

Først metoden, som er kontrafaktisk. Det betyr at en på bakgrunn av faktisk dødelighet og varierende vaksinasjonsgrad i ulike land har estimert hva dødeligheten hadde vært uten vaksinasjon. I seg selv er dette krevende siden forskerne ikke har annen kontrollgruppe enn den hypotetisk rekonstruerte uten vaksine. Jeg påstår ikke at slike studier er useriøse, men de må tillegges sunn skepsis.

Det jeg imidlertid finner mest problematisk er datakvaliteten hvor studien antar hvordan ulike vaksinasjonstyper har beskyttet mot infeksjon og sykdom (Tabell 1, s. 11 i artikkelens vedlegg).5 Diskusjonen om koronavaksinens beskyttelse mot infeksjon er komplisert, men da Pfizer som markedsleder fikk spørsmål om vaksinen «[was] tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market?», svarte Janine Small under ed: «Regarding the question around, um, did we know about stopping the immunisation before it entered the market? No, heh».6

Utover dette har en svensk studie vist at koronavaksinasjon generelt hadde avtagende beskyttelse mot alvorlig sykdom.7 Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser også at det nå er små ulikheter i kovidassosierte sykehusinnleggelser eller dødsfall mellom uvaksinerte og vaksinerte med to til tre doser (Figur 9, s. 19).8 Det er videre verd å merke at vaksinasjon med fire doser ikke lenger beskytter særlig fra 75 år (for yngre er utslagene små uansett vaksinasjonsstatus).

På bakgrunn av et usannsynlig estimat med inntil 20 millioner liv spart, vaksinens ikke utprøvde beskyttelse mot infeksjon samt avtagende beskyttelse mot sykdom, er det derfor er det betimelig å stille spørsmål ved Lancet-studiens konklusjon.

Det kan for øvrig ikke utelukkes at tallene Forskning.no har plukket fra en tvilsom studie blir videresitert av andre uten særlig kvalitetssjekk. Da er det ikke lenger forskningsformidling som bedrives, men en opptrer i stedet som katalysator for en vandrehistorie.

 

1 https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00320-6/fulltext

2 https://forskning.no/epidemier-partner-sintef/tre-ar-med-covid-og-vaksiner-mrna-teknologien-har-fungert-ekstremt-godt/2145650

3 https://ourworldindata.org/explorers/population-and-demography?facet=none&Metric=Deaths&Sex=Both+sexes&Age+group=Total&Projection+Scenario=None&country=OWID_WRL~CHN

4 https://ourworldindata.org/covid-deaths

5 https://www.thelancet.com/cms/10.1016/S1473-3099(22)00320-6/attachment/282890f3-f16f-4e77-af19-d9af302995f2/mmc1.pdf

6 https://www.youtube.com/watch?v=-CCaJLR1zhQ&ab_channel=news.com.au

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8816388/

8 https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/1.-2023/ukerapport-uke-4-23.01–29.01.23.pdf

 

Opprinnelig publisert på artikkelforfatterens Substack.

 

Synes du verden går av hengslene? Vil du forstå hva som skjer og kanskje stritte imot? Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.