Regjeringen foreslår å forlenge de midlertidige reglene om koronasertifikat i smittevernloven. Forlaget skal nå ut på høring.

I en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet begrunner helseminister Ingvild Kjerkol forslaget slik:

– Det er ingen ting ved smittesituasjonen i dag som tilsier at vi skal ta i bruk nasjonalt koronasertifikat. Vi må likevel være forberedt på at smittesituasjon kan endre seg, og at det kan bli nødvendig å vurdere smitteverntiltak. Av beredskapshensyn er det derfor nødvendig å åpne for bruk av koronasertifikat også fremover, ikke minst ved eventuelle behov for nye innreisetiltak.

– I EU behandles nå forslag om å forlenge forordningen om koronasertifikat. Lovforslaget gir oss mulighet til å handle effektivt når behovet oppstår, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Siden flere land i Europa krever koronasertifikat vil en forlengelse være viktig for at nordmenn skal kunne reise fritt i EU. Men stadig flere europeiske land krever at man tar en såkalt booster, hvis det er mer enn seks måneder siden man tok sin andre dose.

Departementet foreslår også en justering av ordlyden i den midlertidige forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2.

Endringen skal presisere forholdet mellom sertifikatet og lovens regler om smitteverntiltak, ved å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon.

Frist for å avgi høringsuttalelse er fredag 4. mars.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.