Innenriks

En større arikkel i Akers Avis Groruddalen fredag 15. april tar for seg et velkjent tema fra Groruddalen: Boliger som bygges om til flere hybler. Dette fører til en økning i antall beboere som belaster infrastrukturen i boligområdet. Parkeringsplasser, søppelhåndtering og vannforbruk overbelastes. Dette er en problematikk som har vært et utpreget problem i de store borettslagene. Nå advares det om samme utvikling i villastrøkene.

Befolkningen vokser i Oslo – og i Groruddalen. Debatten om det bygges nok boliger for å dekke dette pågår kontinuerlig. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo advarer mot ulovlig utleie i villastrøk.

Det er enda godt at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gleder seg stort over den store innvandringsdrevne befolkningsveksten. Kan han garantere velstand og trivsel for folk flest?

2016-04-15 21.04.02

Noen beriker seg på den innvandringsdrevne befolkningveksten i Oslo.

2016-04-15 21.04.21