Nytt

Oslos politikere har store drømmer om å bygge et nytt Furuset.

Furuset er en svært multikulturell bydel i Groruddalen, og har en relativt lav pris på bruktboliger. Dette gjør at utbyggere ikke ønsker å bygge nye boliger på Furuset. Utbyggerne vil mest sannsynlig bli sittende igjen med nye boliger som ingen vil eller har råd til å kjøpe.

Som et ledd i Groruddalssatsingen vil Plan- og bygningsetaten ruste opp Furuset med 2000 nye, miljøvennlige boliger og friske grøntområder. I sitt høringsforslag fra februar tegner kommunen et bilde av en bydel med et godt utbygd kollektivtilbud og boliger med «lav energibruk og høy kvalitet, og utforsking av lokal vannbåren energiforsyning.»

Men allerede nå får planen et skudd for baugen fra to av de største boligutbyggerne i Groruddalen, OBOS og Selvaag. De mener ingen vil bygge de boligene kommunen vil ha.

——-

– Det er ikke mulig slik markedet er i dag. Bruktboligprisene på Furuset er så lave at hvis vi skulle bygge nye boliger der, så ville de, særlig på grunn av byggekostnadene, koste veldig mye mer enn bruktboligene. Vi vil ikke få noen kjøpere til de boligene, sier informasjonssjef Åge Pettersen i OBOS til NRK.

http://www.osloby.no/nyheter/Boligutbyggerne-vil-ikke-bygge-nye-Furuset-7150750.html