Politikerne jubler over den invasjonslignende befolkningsveksten i Norge. De som for sitt nabolag endret på grunn av stor endring i demografien tier som oftest stille og flytter. De som først og fremst merker endringene i form av ekstrem fortetting av gamle boligområder protesterer ofte høylytt. Det er åpenbart stor forskjell på å fortette nabolaget med boliger til slektninger og folk fra samme by, og det å bygge ut villastrøk med store blokker for innflyttere potensielt fra hele verden. I Stafsbergveien på Hamar var protestene store, men forgjeves. Villastrøk fortettes med blokkbebyggelse med politikernes velsignelse.

Formannskapet satte til side kraftige naboprotester
Truls og Tom Haakonsen fikk formannskapets støtte til å bygge en ny femetasjes blokk og ny dagligvarebutikk i et etablert villastrøk på Mæhlumsløkka.

Hamar Arbeiderblad