Tavle

Majorstua brukes som eksempel hvor folk bor tett. På Majorstua er boligprisene høye. Det faktum at Majorstua er et område hvor det er stort sett nordmenn og vest-europeere som bor, nevnes ikke. Tett og høyt skal bli en suksess også i Groruddalen.

Groruddalen er kjent for blokkbebyggelse. Denne bebyggelsen har faktisk store grøntarealer og innslag av villaer og rekkehus. Er det slik at tettere og høyere bebyggelse skal skape den flerkulturelle idyllen som så langt mangler?

– Noen er engstelige for å miste kveldssola med for mange høye bygg?

– Jeg er ikke så redd for det. Majorstuen er det området i Oslo som er tettest bebygd, og folk trives der, det ser man jo på boligprisene. Groruddalen er et eksempel på hvordan man kan bygge høydeblokker nært knutepunkt. Jeg synes ikke de som bor i Ammerudblokkene bor for tett. Det er store grøntarealer rundt, og det er nettopp fordi blokkene er bygd såpass høyt, mener Dyrkorn.

– Ved å fortette kan vi øke tilbud lokalt. Kanskje vi til og med kan få en kino i Groruddalen?

groruddalen.no