Nytt

Dagens kveldstur gikk i området mellom Furuset, Haugenstua og Høybråten i Groruddalen. Her ligger det noen borettslag med lavblokker. De er preget av store grøntarealer, flott utsikt, gode solforhold og nærhet til villastrøket Høybråten. For oss som kjenner til området, så er det bare å slå fast at samfunnets elite aldri fant veien hit, men det brukte å være ordnede forhold. F.eks var det vanlig med orden på balkonger, gardiner i vinduer og nærskolen ble ivaretatt. Noen «utskudd» var det, men de satte ikke på noen som helst måte standarden for området.

Det som fanget oppmerksomheten i kveld var hvordan husene ser ut. De er gamle og slitte, men de skal alle rehabiliteres. Det er ikke det det står på. Man skjønner at det er en annen kultur som råder når tepper henger ut fra balkonger, laken brukes som gardiner og parabolantennene står tett bortover. I borettslaget dumpes søppel på gata. Det er ikke slik det brukte å være.

En kjapp tur innom skolen. Haugen skole står der som før, men nå er mange av rutene knust. Noen av dem er akkurat byttet ut. Glasskårene etter de gamle ligger igjen på karmen og bakken. Hvorfor er ruteknusing et slikt fenomen i Groruddalen? På tre uker har jeg vært innom Gran, Tiurleiken og Haugen skole. Alle er preget av ruteknusing.