En svært liten notis i Akers Avis, onsdag 27.april forteller om omfattende ruteknusing på Gran skole på Furuset.

Langfredag ble mange ruter knust, og natt til lørdag ble tre nye ruter knust som følge av steinkasting.

Furuset er et område som for ikke lang tid siden ble berømmet for sin store nedgang i kriminalitet. Til tross for dette har denne våren har bragt med seg en pakistaner som ble funnet drept like ved et borettslag og barnehage på Høybråten, et stenkast unna Furuset. Gjengoppgjør på Furuset skole og nå omfattende ruteknusing på Gran skole.

Notisen om ruteknusingen var ikke å finne på nett, men kan dukke opp her: www.groruddalen.no

http://www.groruddalen.no/tilloep-til-gjengoppgjoer-paa-furuset.4907886-160795.html

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10082858