Furuset i Groruddalen er et av Norges mest multikulturelle områder. Gran skole er en av skolene i området og har tett oppunder 100 prosent minoritetsspråklige.  Området skal nå gå fra å være mindre utviklet til å bli en blomstrende hage med yrende liv. Det er interessant at disse ordene brukes. For mennesker som vokste opp eller bodde i området på -80,-90 og 2000-tallet har det alltid vært både blomster og yrende liv der. Kanskje ikke verdens vakreste, men alikevel..

De siste årene skal kriminaliteten ha sunket i følge politiet, men skyting, ran og bilbranner ser ut til å ha blitt mer vanlig når man leser i nyhetene.

De kommende årene skal Furuset gå fra å være et mindre utviklet område til en blomstrende hage med et yrende miljø.

—-

– Vi har som mål å redusere klimagassutslipp i området med 50 prosent innen 2030. Plan- og bygningsetaten legger føringer for hvordan man har lov til å bygge på Furuset; hvor høyt, hva som skal bygges hvor, og hvor det skal være møteplasser og grøntareal. Vi har valgt et overordna grep , samt fire konkrete tiltak vi starter med nå, forteller prosjektleder Eili Vigestad Berge i FutureBuilt i Oslo.

—-

– Furuset vil ikke forvandles på et blunk, byutvikling er langsiktig arbeid, men vi vil ta noen viktige grep og komme i gang med konkrete prosjekter de kommende årene. Tre prosjekter er allerede satt i gang på Furuset, Verdensparken, førstehjemsboliger i Ulsholtveien og Granstangen skole.

http://www.groruddalen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=13428