Nytt

www.lokalavisen.no skriver at Furuset bibliotek arrangerte morsmålsdag i anledning FNs morsmålsdag.

Det blir poengtert viktigheten av at morsmål ikke kun blir praktisert i hjemmet, men også synligjøres ute i samfunnet. Det nevnes stolthet over at flere prater det samme språket. Ikke minst påpekes det at mange morsmål er i ferd med  å dø ut fordi at de ikke er i bruk.

Dette må være å snu virkeligheten på hodet. Ved å vandre rundt i området rundt Furuset senter, Furuset skole og Gran skole, så er normalen at man hører andre språk enn norsk. Hvis det prates norsk, så er det som oftest gebrokkent med en form for brytning mot et fremmed språk. Det er som å være innenfor et fremmed territorium.

Norsk slik vi kjenner det ofres til fordel for fremmede språk og en gebrokken ordfattig norsk. Det ser ut som om dette faller lokale journalister i god smak.

Mamma, Rafina Zeeshan er enig i at arrangementet er svært positivt for flerspråklige barn.

– Vi snakker urdu hjemme, men det er viktig at barna har muligheten til å høre at språket også eksisterer utenfor hjemmet. Det er flott at man arrangerer en sånn dag, og dette er absolutt noe vi kunne tenke oss å bli med på igjen, avslutter Rafina.

Viktig med oppfølging

Siden 1950 har 229 språk forsvunnet som følge av at de ikke har blitt praktisert, og i dag finnes det 204 språk i verden som snakkes av mindre enn ti personer.

Shagufta Shah, som var en av de som stilte opp frivillig for å fortelle eventyr på sitt morsmål, synes det er viktig at barn får mulghet til å praktisere både morsmålet og norsk.

Stolt over språket

– Jeg synes det er viktig at barn også har et tilbud om å få undervisning og opplæring i sitt eget morsmål. Ved å høre språket utenfor hjemmet, vil barna utvikle en stolthet over å høre at flere snakker samme språk som barna snakker i hjemmet, sier Shagufta Shah.

– For barn er det som regel uproblematisk å holde styr på flere språk- de lærer fort, men for å holde språket ved like, er det viktig å gi dem mulighet til å praktisere, forteller Shaguftha, som leder integrerings- og språkløftprosjektet «Smarte Mødre».

Urdu som er trukket frem her brukes som kommunikasjonsspråket blant den pakistanske befolkningen på ca 164 millioner mennesker. Riktignok har kun 8 prosent urdu som morsmål iflg wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Pakistan#Spr.C3.A5k  Det fremstår som ganske spesielt at denne språkgruppen og flere til skal importeres, vernes og konkurrere med norsk i Norge, som er språket og morsmålet til drøye 4 mill innfødte nordmenn.

http://www.lokalavisen.no/nyheter/eventyr-pa-tre-sprak-1.6052394