Nytt

Oslo er den byen som vokser raskest i Europa. Veksten drives av innvandring som fører til store demografiske forandringer i Oslo. Norges hovedstad vil etterhvert ikke kjennetegnes av en majoritet av nordmenn.

Veksten fører med seg en stor endring i hvordan folk kommer til å bo i fremtiden. Oslo kjennetegnes som en by med relativ lav bebyggelse. Nå gjelder det å bygge høyt. Vestkanten rammes også av planene om å bygge høyhus. Protestene mot høyhus høres nå på vestkanten. Når kommer protestene mot den demografiske forandringen?

Voksesmertene vil merkes, noe annet er en illusjon. I fremtiden vil det ikke være nok å fortsette den lave teppebebyggelsen som har vært Oslos historiske varemerke. Det må tas mer radikale grep.

—-

Men også innenfor disse rammene vil det oppstå reelle konflikter og interessemotsetninger når strategien skal konkretiseres i det enkelte nabolag. Hva med hensynet til kulturminner? Hvor tett skal det bygges? Hvor høye skal husene få være?

Særlig det siste blir det garantert bråk om, slik vi nå ser på Majorstuen der OBOS ønsker å bygge en av byens høyeste blokker på 65 meter.

http://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Vi-ma-tale-hoyhus-i-det-nye-Oslo-7781021.html