Innenriks

Valgforsker Anders Todal Jenssen sier at syriavedtaket til Arbeiderpartiet ikke var særlig lurt. Politikere er mer liberale når det gjelder innvandring enn hva grasrota er. En avstemning om innvandring vil være en katastrofe for politikere som anser seg som rause og solidariske.

Valgforsker: Ap faller i hele landet

Valgforsker Anders Todal Jenssen mener endringene skyldes forhold i rikspolitikken, ikke lokalpolitikken. Han viser til at Ap opplever fall på lokale målinger i mange deler av landet.

I april og mai falt Ap også kraftig på flere nasjonale målinger.

– Jeg mistenker at det er diskusjonen om flyktningene fra Syria som ligger bak her og spøker. I det politiske miljøet er man i utgangspunktet mye mer liberale i innvandringsspørsmål enn man er i grasrota i Norge, og det har Ap fått merke. Vedtaket under landsmøtet var ikke noe sjakktrekk før valget, sier han.

Raymond_Johansen2

Fallet er stort i Oslo hvor Arbeiderpartiets Raymond Johansen sikter inn på å feie de borgerlige av banen en gang for alle.

Himmelen så skyfri ut for Aps byrådslederkandidat Raymond Johansen da Aftenposten presenterte forrige meningsmåling for Oslo i mars: Ap lå tett oppunder 40 prosent.

Forspranget til Høyre var på hele 11,7 prosentpoeng. Men meningsmålingen Aftenposten presenterer i juni, under tre måneder før kommunevalget, er en solid kalddusj for Arbeiderpartiet.

Nå er hele forspranget spist opp. Det ligger det an til et knapt blått flertall i bystyret og at Høyre blir større enn Ap.

Eiendomsskatt kan også være et skjær i sjøen for Ap når Oslo skal vinnees.

– Har dere bommet på avgjørelsen om å innføre eiendomsskatt?

– Nei, eiendomsskatt er et virkemiddel for å sikre full barnehagedekning og en verdig eldreomsorg. Det skylder vi både de som bygget landet og fremtidens generasjoner. Vi har lagt opp til at ca. 22 prosent av boligene i Oslo vil få en moderat eiendomsskatt. Pengene blir øremerket full barnehagedekning og bedre eldreomsorg, svarer byrådslederkandidaten

Det er snodige greier dette med eiendomsskatt for å finansiere tilbud for barn og eldre. Var det ikke slik at det multikulturelle samfunnet skulle være et vinnersamfunn med stor skatteinngang. Berikelse var det yndete ordet.

Aftenposten