Tavle

Hilde Haugsgjerd gleder seg over at Oslo vokser, og mener at dette er noe som byens innbyggere må tåle. Det at byen vokser er tegn på suksess.

Hun nevner stappfulle T-baner og problemer med å få barna inn på skolen i nærmiljøet. Begge deler er et problem for innbyggerne. Tåle det, og ikke minst, glede seg over det, jo, det skal de.

Hun nevner stor innvandring som en viktig årsak til Oslos vekst, men den eneste utfordringen hun ser, er å få bygget nok boliger, og få bygget ut kollektivtransporten.

For oss vanlige så holder det med en tur gjennom store deler av av det østlige Oslo for å skjønne at det er store utfordringer når det gjelder å få alle etnisiteter og kulturer til å leve sammen i harmoni. Det å reise rundt i Oslo nå er som å reise rundt i forskjellige verdensdeler. Med det blotte øye ser man en by som går i retning av sterk segregasjon.

Siden ingen med makt ser ut til å si at nok er nok, og vanlige mennesker i all hovedsak tier stille om utviklingen, så gjenstår det bare å ønske lykke til med fortsettelsen.

Oslo vokser i rekordfart på grunn av stor innvandring, høy fødselsrate og lengre levealder. Og byens befolkning blir yngre. I årene fremover trengs storstilt boligbygging, mange nye barnehager og skoler og areal til nye arbeidsplasser. Ikke minst må det bygges og etableres ny kollektivtransport, en forutsetning for at et fremtidig Oslo med 850.000 innbyggere ikke skal bryte sammen.

Det er altså store utfordringer Oslo politiske ledelse, kommunale administrasjon og private bygningsbransje står overfor. Vi som bor her merker at byen vokser i rekordfart. Vi står som sild i tønne på T-banen. Vi ergrer oss over gater som er stengt fordi bygningskraner tar plassen eller kabler legges i bakken. Og noen familier får ikke barna inn på skolen de sokner til eller i barnehage i bydelen.

Voksesmertene merkes

Vi må tåle at byen har voksesmerter og glede oss over at Oslo får mange flere innbyggere. Det er et uttrykk for at nye bedrifter etablerer seg, at næringsliv og kunnskapsorganisasjoner lykkes bra, at byen tiltrekker seg kvalifisert arbeidskraft.

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Oslos-storste-utfordring-7586363.html