Nytt

Aftenposten/Oslo by har hatt en artikkelserie omm den hvite flukten fra Tøyen på Oslos østkant. I dag, torsdag 30.mai, kan vi lese nok en artikkel. Det er Kim Bomann som står fram med en historie som ligner på noen vi har lest før. Et multikulturelt område er veldig fint, men når barna når skolealder ser man at problemene tårner seg opp.

Politikere har store planer for Tøyen, men det hindrer ikke folk fra å flytte.

– Det er spennende å høre hva de har å si, men for oss er det for sent. Vi planlegger å flytte til høsten, slik at Andrea har et år på seg til å bli kjent med sine nye klassekamerater. Vi vil ikke at hun skal gå på skole her, sier Boman – som dermed føyer seg inn i det vanlige mønsteret; ressurssterke norske foreldre flytter fra Tøyen når barna begynner på skolen.

Svake språkferdigheter nevnes som en faktor som gjør at Bomann tviler på skolens kvaliteter når det gjelder undervisning. Kulturelle forskjeller nevnes ikke, men det er nærliggende å tro at dette er en utfordring på Tøyen, akkurat som om det er rapportert fra Groruddalen.

– Det har ikke med skolen i og for seg å gjøre. Hovedutfordringene er at det er alt for mange elever som ikke kan snakke norsk ved skolestart. Jeg tror det er umulig å lage et veldig godt læretilbud til samtlige i klassen med et slikt utgangspunkt. Jeg ser at problemet øker når vi flytter, men jeg kan ikke ofre mitt barns skolegang for å være politisk korrekt, sier Boman.

Tror noen virkelig at det er mulig å lokke etnisk norske barnefamilier tilbake til et område hvor norske barn knapt nok er tilstedeværende?

På fire år har det begynt to barn med norsk som morsmål på Tøyen skole.

Men egentlig er Tøyen et fint sted å bo hvis du ikke har barn i skolealder.

– Tøyen er på mange måter et veldig fint sted å bo. Som enslig voksen er det helt topp. Gjengvirksomhet og kriminalitet har ikke plaget meg og bekymrer meg ganske lite, men å ha min datter på skole her, det er jeg skeptisk til.

http://www.osloby.no/nyheter/Flytter-fra-Toyen-nar-datteren-begynner-pa-skolen-7214291.html#.Uae0zpVKNz8