Nytt

13.000 barn i grunnskolen i Oslo kan så dårlig norsk at de må ha spesialundervisning. Tallet i seg er høyt. Men det som virkelig gjør det bekymringsfullt er at det er barn som er født i Norge.

To av tre barn med fremmedkulturell bakgrunn som er født i Norge, kan ikke norsk godt nok til å følge en skoletime.

Det er reglrett strykkarakter i intergrering. Likevel greide politikerne mandag å svare på sjokktallene med bortforklaringer.

Tallene burde slått luften ut av enhver politiker og byråkrat.

Ifølge Utdanningsdirektoratet og Oslo kommune er tre av fire fremmedspråklige osloelever født i Norge. Men til tross for at de er født i landet, må seks av ti ha spesialtilpasset norskundervisning.

Det som gjør tallene ille er at alle faktorer peker mot at problemene bare vil vokse. Ungene lærer ikke norsk hjemme. De røde partiene svarer med halv barnehaveplass for alle barn mellom 3-5 år. Men hva hvis det heller ikke snakkes ordentlig norsk her? – hvilket allerede er tilfelle i flere barnehaver hvor heller ikke personalet behersker norsk skikkelig. Hvor skal barna lære norsk? På skolen de begynner på møter de stort sett fremmedkulturelle.

Sist skoleår var det 13.000 skolebarn i Oslo som kunne så dårlig norsk at de ikke greide å følge med i en vanlig skoletime.

Det er et høyt tall.

Rektor ved Mortensrud skole, Astrid Madsen, sier elevene mangler ord.

– De har ofte mangel på ord. Ordforådet er preget av elevenes egen hverdag, enten det de prater hjemme eller det de tilfeldig hører andre steder dersom de ikke snakker norsk hjemme, sier assisterende rektor Astrid Madsen på Mortensrud skole.

Tallene for Oslo tyder på at problemene bare vil vokse.

Samtidig viser tall NRK har fått tilgang til at minoritetselever er i flertall på en stor del av grunnskolene i Oslo.

Ved 58 av Oslos 138 grunnskoler utgjør minoritetselever mer enn halvparten av elevene.

Ved 24 av disse utgjør minoritetselevene mer enn to av tre elever.

I Politisk Kvarter i NRK gikk politikerne som katten rundt grøten. De aner ikke hva de skal stille opp. De vil ikke en gang innrømme at vi bare står ved begynnelsen av en utvikling som bli meget verre. Skolen vil uteksaminere dysfunksjonelle elever.

42 prosent av elevene i grunnskolen har fremmedkulturell bakgrunn.

På skolene med stort flertall fremmedkulturelle flytter de norske og en del ressurssterke innvandrere ut. Miljøet blir således enda fattigere, særlig på norske innslag. KrF-politiker Robert Wright, som bor på Stovner, hare etterlyst tiltak for at norske familier skal bli stimulert til å bli boende, men har talt for døve ører. Det er som om man oppfatter en slik favorisering av norske som et nederlag. I stedet snakker man om justering av skolegrenser, og noen nevner bussing. Men ingen har egentlig noe svar. Selv dyktige lærere kan ikke erstatte et norsk miljø.

Mest arrogant er Heikki Holmås fra SV som presterer å legge skylden på forholdene på Fremskrittspartiet og Høyre. Det er de som har styrt byen de siste årene, som om ikke innvandringspolitikken er et resultat av regjeringens politikk.

Journalistene Lars Nehru Sand og David Vojislav Krekling må «ta ned» sin egen story ved å sitere undersøkelser som viser at problemene skyldes sosioøkonomiske faktorer, ikke kultur. Tror de på hva de selv skriver?

13.000 elever kunne ikke nok norsk