Det har den siste tiden vært fokus på hvor flott samfunnet er i Groruddalen. I Nyhetskanalen har Arbeiderpartiets Raymond Johansen fortalt om det flotte multikulturelle miljøet ved hans bosted i Groruddalen, nærmere bestemt Lindeberg. Med i overkant av 80 prosent minoritetsspråklige elever er Lindeberg skole en skole for fremtiden. Glemt er opplysningene om at 70 prosent av minoritetsspråklige i skolen har et så dårlig språk at de har vanskelig for å følge undervisningen. Skolene og deres hjelpeapparater har også sitt å slite med pga familievold hvor fremmedkulturelle er sterkt overrepresentert.

Kongen har hatt et relativt tett besøksprogram i Groruddalen den siste tiden. I går kunne vi på Dagsrevyen se Kongen besøke Furuset. Han ble mektig imponert over ungdommene på Furuset. Det skal på ingen måte felles noen dom over ungdomsmiljøet på Furuset, de lykkes sikkert med mye. Det som glemmes i det rosenrøde innslaget fra Furuset er situasjonen i flere av Groruddalens ungdomsmiljøer. Flere fotballag er lagt ned pga vold og trusler. Det er en del av hverdagen i det nye Norge. Forrige uke ble det forøvrig arrangert et fakkeltog mot vold i Groruddalen. Hvorfor?

De rosenrøde innslagene fra Groruddalen står i fare for å gjøre situasjonen enda vanskeligere for Groruddalen. Det lekker mest sannsynlig ut så mange negative sider ved det multikulturelle samfunnet,  at folk oppfatter disse rosenrøde innslagene som ren propaganda. Lite troverdige. Kanskje det rett og slett fører til at multikulturalistene skyter seg selv i foten.

Thomas Hylland Eriksen uttaler at Kongen ved sine besøk i Groruddalen definerer Norge som en ny type nasjon. Mon tro om den gjennomsnittlige nordmann deler akkurat den tanken.

Med dette definerer Kongen Norge som en ny type nasjon, sier professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen til Dagsavisen.

Kongen har blant annet besøkt Alna­skolen, Ammerud Aktivi­tets­senter og Groruddalens ungdoms­konferanse.

– At kongen reiser hit er et tydelig sig­nal fra kongehuset om hva slags sam­funn de ønsker, sier Hylland Eriksen.

 http://www.groruddalen.no/faar-kongen-laere-et-par-taekwondo-triks.5042958-77747.html

http://www.groruddalen.no/ndette-er-jo-fremtiden-vaar.5046032-77747.html

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8095551