På Lindeberg har en mann som heter Nawas Khan på eget initativ patruljert nærmiljøet for å skape trygghet. Han har vekterkurs og har gått på kung fu. Beboere i området mener at han har klart å holde orden på ungdommen, og ønsker at han skal fortsette den frivillige og gratis patruljeringen, som han nå har stoppet.

I flere år har Nawaz Khans daglige patruljeringer sørget for ro og orden på Lindeberg. 1. juni ga han seg, og flere beboere savner jobben han gjorde allerede.

– Hvis det er noe, så ringer vi Nawaz, og han stiller opp, sier Beryl Hveding.

Benedicte Parelius Bennett nikker enig. Nawaz forteller at han alltid har engasjert seg for ungdom. Han er verken politi eller vekter. Jobben har han gjort på sin egen fritid, men han understreker at han har vekterkurs – og har gått på Kung Fu.

Når beboerne uttaler seg , så kommer det frem at ungdomsmiljøet ikke er særlig bra. Det blir uttalt at det er noen som ødelegger for mange, men samtidig blir deler av Lindeberg på kveldstid karakterisert som ganske ille. Ikke ulikt det mange observerer andre steder i Groruddalen. Det holder å nevne at Groruddalen i år har opplevd flere gjengslagsmål, omfattende herværk på T-bane og ruteknusing og framprovosert oversvømmelse på skoler.

De ramser opp Plassen barnehage, Jeriko skole, Jerikobakken og Lindeberg senter som de mest populære møteplassene for ungdom på kveldstid.

– Det kan være ganske ille her på kveldstid, sier Parelius Bennett.

Nawas Khans er forøvrig aktiv Venstre-politiker og ivrer for trygghet. Bare synd han representerer et parti som ivrer for multikultur. Det er lite som tyder på at multikultur er veien å gå for å skape et trygt samfunn.

Nawaz er også leder for Venstres lokallag i Bydel Alna, og det er vel ingen overraskelse at en av hans hjertesaker er trygghet. En annen er ungdom.

http://www.groruddalen.no/-vi-foeler-oss-trygge-med-nawaz.4939460-77747.html