Et kort og hastig referat fra møtet på Rommen skole tirsdag 12.oktober 2010.

Jeg satte av tid tirsdag kveld for å gå på folkemøtet på Rommen skole i regi av Audun Lysbakken, likestillings, integrerings, og inkluderingsminister.
Det var mange som satte seg på taleliste, også jeg. Dette skulle jo være folkets møte og politikerne skulle lytte. Men vi var flere som syntes at politikerne pratet svært mye. Og vi var mange som aldri slapp til. Men jeg gjorde da et tappert forsøk. For å være helt ærlig: Jeg antar at politikerne fikk ca halve tiden til å prate om hvordan vi sammen må jobbe for å lykkes med integreringen. At ansvaret går begge veier, og ikke minst at folk flytter på seg rundt i verden. Det må vi forholde oss til. Vi må definere et nytt vi. Det er omkvedet til politikerne.

Det kom flere synspunkter. Jeg hadde ikke tatt mål av meg å referere fra møtet, så jeg noterte ikke mye.
Følgende fikk jeg med meg, om ikke ordrett så var det ca dette jeg noterte meg:

Robert Wright pratet klart og tydelig. Hovedessensen hans var, hvis jeg skjønte ham rett: -Vi må finne ut av hvorfor etnisk norske flytter.
Han sa noe om dette. Bl.a at det er ikke så lett å være forelder når barnet ditt ikke har noen å leke blånisse med.

Det var en innvandrer som uttalte: «Her er en skole med 97 % fremmedkulturelle. Det vi som er integrerte. Ikke de norske.»

En ung afghaner fortalte at han kom til Norge som 13 åring. Lærte seg norsk på 6 mnd. Har fullført skole og klart seg bra. Han oppfordret alle til å gripe mulighetene. Og hvis man ikke fikk muligheter så må man oppsøke dem.

En ung jente fra 10.klasse på Tokerud skole sa at man ikke skal anklage nordmenn som flytter ut av Groruddalen. Det er urettferdig at vi skal bære ansvaret for integreringen. Hun er ateist og fortalte om medelever som ikke godtar det. Det er greit å ikke være muslim, men du må tro på en gud. Homofili er ikke akseptert av de samme.

En pappa fortalte om en datter som ikke får ha med seg sin fremmedkulturelle venninne hjem. Foreldrene liker ikke at hun skal til et norsk hjem….

En formann fra et borettslag på Romsås skrøt uhemmet av det multikulturelle miljøet der oppe.
Jeg tenkte for meg selv at når noen er så til de grader positive, så er det jammen meg bra at det finnes slike som meg som er mer dystre i virkelighetsoppfatningen. Slik blir kanskje synspunktene litt balansert..

Politikerne pratet mye. Lysbakken sa bl.a:»Vi skal skape et mer mangfoldig samfunn sammen.»
«Økonomiske klasseskiller vil kunne åpne for etniske skiller.»

Gahr Støre sa bl.a: «Forskjellen mellom øst og vest i levealder er som et i-land og et u-land.»

Min tanke var at store deler av Groruddalen er vel snart byttet ut med folk fra u-land.
Noe annet han sa var:»Folk er på vandring. Slik er verden. Hva fremtiden bringer vet vi ikke.
Vi må definere et nytt vi.»

Byrådsleder Stian Berger Røsland sa:»Mangfoldet er et fortrinn i tiden vi lever i.»

Det var også et innlegg fra Lars Østby fra SSB.
Han prater som om det meste går greit, det er mange store grupper her i Norge. Spesielt svensker og polakker. Mer tamiler, pakistanere og somaliere i Groruddalen. Innvandrere føder ikke så mange flere barn pr kvinne enn oss, så det er ikke snakk om noen snikislamisering.

Uansett konstanterer jeg at etniske nordmenn forlater dalen. Og ut i fra visningsskiltene rundt om så er det ikke noe som tyder på mindre bevegelse ut av byen nå.