Nytt

Shahbaz Tariq (Ap), leder av bydelsutvalget i bydel Søndre-Nordstrand påpeker at første generasjon innvandrere hadde noen ulemper på grunn av språk. Andre generasjon er akkurat som etnisk norske. Det er på sin plass å minne om at 70 prosent av minoritetsspråklige trenger særskilt norskopplæring i skolen. Det er å anta at dette tallet er adskillig høyere enn det er for etnisk norske.

Pakistanske jenter blir nevnt, og de skal ikke kalles pakistanske, de er norske. Tidligere i år hadde Aftenposten en artikkel om halal-dating for muslimsk ungdom. Det er å anta at pakistanere kan være av brukerne av et slik tilbud. Er det rett å generalisere mennesker med innvandrerbakgrunn og si at andre generasjon innvandrere er akkurat som etnisk norske?

For første gang får Oslo en bydel med innvandrer-flertall

Lederen av bydelsutvalget mener beboerne på Søndre Nordstrand er godt integrert.

– Folk må delta i samfunnet på alle områder, i borettslaget og på skolemøter for eksempel, og jeg tror folk blir flinkere og flinkere til det. Første generasjon hadde noen ulemper på grunn av dårlig språk, men andre generasjon er akkurat som etnisk norske, sier Shahbaz Tariq (Ap).

Han mener det nå er på tide å finne nye begreper å bruke på befolkningen i bydelen, som mennesker med innvandrerbakgrunn, født i Norge.

– Den offisielle betegnelsen sier ikke noe i praksis. Flere og flere har bra utdanning. Jenter med pakistansk bakgrunn er blitt best på å ta utdanning, men det blir feil å si at det er pakistanske jenter; det er norske jenter

http://www.aftenposten.no/nyheter/–Flinkere-og-flinkere-til-a-delta-i-samfunnet-6820185.html

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Med-familien-pa-ektefellejakt-6762995.html