Nytt

Rødts ordførerkandidat i Oslo, Reza Rezaee er bekymret over at Oslo er segregert. Rezaee har en spesiell verdensanskuelse. Han er fristet til å si at de som er mest skadelidende pga denne seghregeringen, er barna på Oslos vestkant. De får nemlig ikke ta del i Oslos flerkultur.

Men han ser også at Oslo er en by med store sosiale forskjeller, som i stor grad er delt mellom øst og vest. Det går ikke bare utover folk på østkanten, mener Rezaee.

– Den delte byen er et stort problem – mest av alt, er jeg fristet til å si – for de stakkars barna på vestkanten som bor i en flerkulturell by uten å kunne ta del i den, sier han til Aftenposten.no.

Utfordringene Rezaee prater om, kan løses med en politikk som skal spre mangfoldet i byen. Som vanlig kommer boligsammensetningen opp som tema. Han er også i mot fritt skolevalg fordi dette skaper A og B skoler. Det pussige er at de miljøene som har flerkulturen og mangfoldet som Rødt fremelsker, også har svake skoleresultater. Et eksempel er Gran skole med 96 prosent minoritetsspråklige og over 50 prosent av elevmassen i 5.klasse ligger på laveste nivå.

Han mener utfordringene i noen grad kan løses ved å sørge for å få en mer sammensatt boligmasse over hele byen. Rødt mener det må legges inn krav om en andel rimelige utleieboliger ved alle planer for nye boligfelt – både øst og vest i byen.

I tillegg vil partiet bygge studentboliger på Lambda-tomten i stedet for nytt Munch-museum i Bjørvika, for å sikre mer mangfold i den nye, men eksklusive bydelen.

Partiet er mot fritt skolevalg, som de mener skaper A- og B-skoler, og vil se på mulighetene for å flytte skolegrensene enkelte steder.

Artikkelen i sin helhet kan leses her: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article4215294.ece

For lesere som ønsker å vite mer om Gran skole på Furuset og resultatene der, så kan man få et raskt innblikk her:http://www.document.no/2011/03/rektorer-far-skylden-for-svake-skoleresultater/