Aften 27.april skriver at multikulturalisten Akhtar Chaudry (SV) velger å sende sin sønn til Nordberg ungdomsskole. Familien Chaudry bor innenfor skolegrensene til Gran skole som har 95 prosent minoritetsspråklige elever, men velger likevel å sende sin sønn til en skole som har bortimot motsatt demografisk sammensetning. Akhtar Chaudry uttaler:

– Alle foreldre må gjøre sine valg ut fra sine behov, sier Chaudhry.

Dette sier han enda SV i en årrekke har vært motstandere av fritt skolevalg.

Årsaken til at Nordberg skole ble valgt er at sønnen like godt kan bli kjent med byen nå. Til tross for et sterkt fokus på multikulturens styrke for samfunnet, så velges dette tilbudet bort av en multikulturell frontfigur.

Chaudhry forklarer at de er flere i sønnens klasse som ønsket å begynne på Nordberg. Én hadde erfaring fra skolen, og vennene syntes Nordberg hørtes forlokkende ut.

– Hvorfor valgte dere ikke nærskolen Gran?

– Vi fant ut at det var like greit for ham å bli kjent med byen nå. Om tre år skulle han begynne på videregående et annet sted uansett, sier Chaudhry.

Hvorfor velge vekk multikulturen man prater varmt om?

Vi har også friskt i minne Jonas Gahr Støres uttalelser i forbindelse med FN-dagen på Furuset:

Mennesker som vokser opp uten mangfold får et varig handikap når de skal ut og møte en mangfoldig verden i ettertid, sier Jonas Gahr Støre.

http://www.document.no/2010/10/roser_furuset-mangfoldet/

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article4104284.ece