Nytt

Lørdag 22.oktober er det Norges største «Tea Time» selskap. Det foregår på Furuset senter, som ligger rett ved siden av Gran skole, med kun 4 prosent norske elever. I dette området satser Antirasistisk senter tungt på sin kampanje for å gjøre ikke-muslimer bedre kjent med muslimer.

http://www.svp.ch/g3.cms/s_page/80750/s_page/80750/s_mode/display

Det er derfor med forundring man leser om Akhtar Chaudry sin bekymring over at det kan utvikle seg en konflikt mellom muslimer i lokalavisen.no. Han innrømmer at det finnes muslimer som kan tenke seg å utøve vold mot andre troende. Han ber muslimer vise toleranse.  Stridens kjerne er ahmadiyya-menigheten.

Å innrømme at det i Norge er muslimer som kan tenke seg å utøve vold mot andre troende, gjør vondt for Sv-politiker Akhtar Chaudhry. Han ber nå sine trosfeller om å vise toleranse.

————————————

Han toer sine hender, leter etter ordene, og innrømmer at det er vanskelig å gå i bresjen for en aksept av ahmadiyya blant norske muslimer.

– Det må tas ansvar blant religiøse ledere og samfunnsengasjerte mennesker, for å si ifra til den yngre generasjonen. Vi er nødt til å akseptere at ahmadiyya-folk finnes og at de har samme rettigheter i det norske samfunnet som vi har. Vi har ikke råd til at dette utvikler seg, sier han.

Voldelige krefter

PSTs åpne trusselvurdering for 2011 påpeker også en økt spenning mellom muslimske grupperinger i Norge. Chaudhry er bekymret for at det kan utvikle seg til en større konflikt der muslimer er innblandet.

Kanskje Antirasistisk senter bør ta innover seg at virkeligheten er langt mer komplisert enn den enkle inndelingen i oss/dem, som synes å bygge på at folk skal føle skyld. Chaudrys tanker er en påminnelse om en helt annen realitet.

Fordommer eller erfaring?

http://dittoslo.no/lokalavisengroruddalen/frykter-konflikter-mellom-muslimer-1.6561692