Foto: Rosenborg ungdomsskole

Trondheim kommune har ikke klart å få bukt med vold og hærverk ved flere ungdomsskoler i byen. En gruppe mindreårige elever har i månedsvis gjort skoledagen og fritiden utrygg for sine medelever. Noen av voldsepisodene blir filmet og lagt ut på sosiale media, skriver NRK.

NRK har snakket med flere foreldre som er svært urolige over den brutale, uprovoserte volden utført av mindreårige elever i skole- og på fritiden i Trondheim. Det dreier seg om 15-20 elever fra ulike ungdomsskoler i Trondheim som trakasserer og mobber utvalgte offere, psykisk og fysisk. Spesielt har Rosenborg skole blitt et samlingssted for overgriperne.

– Desse mobbarane treng profesjonell hjelp, ikkje «konfliktløysing» med dei som blir plaga. For det er ingen konflikt. Ungen min har aldri hatt noko med desse å gjere. Dei berre startar å plage tilfeldige offer, seier forelderen.

Overbetjent i Trøndelag politidistrikt Jan Erik Mihle opplyser til NRK at snappene blir etterforsket. Etter å ha sett filmene, eller snappene, mener Polititet nemlig at volden er planlagt. Politiet vet også hvem de involverte er, og er i tett kontakt med foreldre, offere og overgripere.

Det dreier seg også om hærverk i klasserom, store vannskader etter åpne kraner, minst to påtente branner, trussel om skoleskyting og vold mot lærere og ordensvakter. Man skulle ikke tro man var i Norge.

Ap-ordfører Rita Ottervik har ikke noen umiddelbar trøst til mobbeofrene:

– Vi er nøydde til å finne ut kva verkemiddel vi kan bruke, utan å bryte lova. Splitte dei som lagar problem. Følgje elevane opp også på fritida. Det er nokre få som slit, men framferda deira er uakseptabel, seier ordføraren.

Tiltak som for eksempel å flytte enkelte elever og å gi dem tilpasset undervisning, er ikke gjennomført og må uansett godkjennes av både foreldre og elever.

Politiet var til stede på et nylig avholdt foreldremøte, der en bekymret mor spurte om politiet kunne garantere barnas sikkerhet på skolen. Svaret hun fikk var dette:

– Garanti får du når du kjøper kjøleskap, svarte ein av politibetjentane ifølgje foreldre NRK har snakka med. Mange oppfatta det som ein respektlaus, flåsete merknad om noko alvorleg.

NRK har freista å få kontakt med politibetjenten, utan å lukkast.

– Ei sterkt beklageleg og uheldig utsegn, seier overbetjent Jan Erik Mihle som også var til stades på foreldremøtet.

Selv om flertallet av elevene opplever en normal skolehverdag, skaper slike forhold uansett uro og utrygghet. For dem som blir mobbet eller utsatt for trakasserier, er det å gå på skolen med klump i magen en stor påkjenning som skaper et dårligere læringsmiljø. Hver eneste dag.

Forhåndsbestill Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.