Ungdomsvolden øker og blir mer brutal. Lokalmiljøene fortviler og føler seg hjelpeløse i møte med råskapen. Foto: Stillbilde fra Youtube 

Ungdomsgjenger terroriserer nærmiljøer flere steder i landet, forråelsen øker, og lokale borgervern er blitt et faktum. Men medier og myndigheter gjør sitt beste for å dysse ned at folk oppretter vaktordninger for å beskytte sine barn.

I Brumunddal har kommunen satt inn vakter på skolebussen, grunnet en ungdomsgjeng som skaper utrygge situasjoner om bord. I noen tilfeller har det gått så langt at bussjåføren har stoppet bussen og nektet å kjøre. Både busselskapet og skolen har kommet til veis ende i hva slags løsninger de kan ty til, og problemene bare fortsetter:

Utrygghet for andre og yngre elever om bord, har fått busselskapet Vy i Hamarregionen til å forsøke å sette inn egne tiltak, men erfarer at retten hver enkelt av elevene har til skoleskyss står for sterkt til at de klarer å få bukt med problemet. Også Brumunddal ungdomsskoles ledelse mener de hadde gjort alt som står i deres makt for å sette grenser. (Lederartikkel, Hamar Arbeiderblad. Betalingsmur)

Det pågående og tilsynelatende uløselige problemet på skolebussen er ikke den eneste utfordringen lokalsamfunnet står overfor. Ungdomsgjengen har terrorisert regionen over flere år. Ungdom trues, familier trues, og en gutt ble utsatt for vold på en kirkegård i Brumunddal, hvor han befant seg i forbindelse med en konfirmasjonsamling. Problemene hoper seg opp, men noen løsning synes å være ute av sikte. Atferden den kriminelle ungdomsgjengen utøver, er ikke unik for Mjøs-regionen:

Å ikke korrigere den grenseløse atferden som en rekke kilder forteller om i HA, gagner ikke gutta som gjennom egen filming, posting og deling bekrefter at de dyrker en tvilsom status. Når foreldre og nære omgivelser tilsynelatende er spilt ut over sidelinja som oppdrager, melder landsbyen seg. Nå må skoleeier Ringsaker kommune ta ansvar. (HA)

Mer eller mindre dulgte vitnesbyrd om fornedringsvold sirkulerer i sosiale medier, både nasjonalt og i våre naboland.

Trues til deltakelse 

I Stavanger er flere gutter fra et av Stavanger IFs klubblag utsatt for gjengvold på vei til og fra fotballtrening. Klubben har i ett tilfelle fått tak i en video som viser et overfall i en fortgjengerundergang, hvor en av spillerne blir utsatt for vold av en gruppe på fire–fem jevnaldrende ungdomsgutter.

– Vi har fått tak i video av ei konkret valdsepisode. Det var ikkje snakk om grov vald, men trass alt vald. Tenåringen blei angripen i ein undergrunn av ei gruppe på fire–fem gutar. Det pregar ein ungdom å bli stoppa av nokon som står klare for å ta deg, sier Rune Ingvar Hauge, daglig leder i Stavanger IF Fotball (SIF) til Aftenbladet. (Betalingsmur)

Guttene som utøver vold og trusler mot klubbmedlemmene, er ikke en del av fotballen selv, og tilhører ulike skoler i Stavanger. I et forsøk på å få bukt med situasjonen,har SIF vært i dialog med politi, barnevern og skoler, men må likevel sette inn egen vaktordning for å følge guttene til og fra trening.

– Politiet patruljerer området jamleg, men vi opplever at det er nødvendig å ha synlege vaksne til stades heile tida i forkant og etterkant av trening. Dette må stoppe før det eskalerer, sier Hauge.

I Stavanger står de ikke bare overfor vold og trusler mot klubbmedlemmene, guttene trues også til å delta i gjengvolden de utfører.

– Eg har snakka med foreldre som seier dei opplever at guten deira har blitt trua til å delta i valdsepisodar. Gutane tør ikkje seie nei. Andre foreldre har ikkje vore klar over situasjonen fordi gutane fryktar represaliar om dei fortel at dette skjer.

Foreldrene er fortvilet over situasjonen, og problemene tilknyttet ungdomsgjengen er økende.

Rekrutterer ungdom, politiet fortier 

Tidligere denne uken kunne vi rapportere om innvandrer­ungdom som skapte frykt og kaos på Snarøya utenfor Oslo. I boområdene Løvenstad og Blystadlia i Rælingen, som ligger tett mot hverandre nord for Oslo, opplever naboer økt kriminalitet utført av ungdom.

På Løvenstad selges narkotika i gangen på nærbutikken, og gjemmes i sandkassen på lekeplassen der småbarn leker. Naboer forteller at frustrasjonen er stor og at de er redde for barna sine.

I Blystadlia har ungdom kommet til fra andre steder med ekspressbussen for å drive hærverk, og en nabo fikk tidligere i måneden soveromsvinduet sitt knust. Gjengen har forsøkt å rekruttere annen ungdom til å være med på hærverket.

Naboenes opplevelser i nærmiljøet ser ikke ut til å reflektere politiets virkelighet. Document tok kontakt med Øst politidistrikt for å få svar på hvem som herjer i nabolaget, og til tross for at naboene opplever hendelsene i sammenheng, ser politiet på det som enkeltsaker:

Øst politidistrikt opplyser at det er ingen ting i politiets registre eller vår kunnskap om lokalmiljøet på Løvenstad/Blystadlia som tilsier at det for tiden er en ungdomsgjeng som herjer der. Det er registrert enkelte saker med både skadeverk og narkotikalovbrudd de siste ukene i området Løvenstad/Blystadlia, men det er ikke unormalt for verken dette området eller andre tett befolkede områder i Øst politidistrikt.

Manglende vilje 

Lokalmiljøene fortviler over pågående og økende ungdomskriminalitet, utført av ungdom i gjenger. Hverken skoleverket, idrettsklubber eller skolebusser har myndighet til å løse disse problemene. Den politiske viljen til å løse problemene synes fullstendig fraværende, og politiet mangler myndighet til å utføre jobben de er tiltenkt: å opprettholde lov og orden.

Hvor er barnevernet, politikerne og den offentlige debatten om den brutale virkeligheten som utfolder seg? Majoriteten av disse sakene legges bak betalingsmur i lokalavisene, politikerne avviser at ungdomskriminalitet er et problem, og de som innser at det er et problem, får ikke gjort noen ting med det.

 

Har du tips om disse eller lignende saker, kontakt oss på tips@document.no

 

Norge forandrer seg raskt i takt med innvandringen. Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.