Nytt

Ungdommer slåss i Oslo. Politet er bekymret for at ungdomsvolden eskalerer både i omfang og grad. Foto: Stillbilde fra Youtube

En betydelig økning i ungdomsvold bekymrer politiet. Fra første halvdel i 2016 til første halvdel i 2020 har voldsanmeldelser mot mindreårige økt med 37,8 prosent, og volden blir grovere.

Statistikken omhandler overtredelser av straffelovens paragraf 271 til 275 og omfatter blant annet kroppskrenkelse, grov kroppskrenkelse og drap.

– Politiet ser med bekymring på at antall hendelser med ungdomsvold øker fra 2015 og til i dag. Det er også bekymringsfullt at volden blir grovere, sier seksjonssjef Kristin Elnæs for forebygging og etterretningsseksjonen i Politidirektoratet til VG.

I perioden fra 2015 til 2019 var økningen 68,3 prosent.

Elnæs understreker at tallene ikke viser et nøyaktig bilde, men at det er en negativ trend.

Skylder på sosiale medier

Sosiale medier bidrar trolig til økning i vold gjennom enklere mobilisering, ifølge politiet. Ungdom bruker digital kommunikasjon til å konfrontere hverandre og avtale slåssing.

Flere dokumenterer voldshandlinger og bruker sosiale medier til å skryte av dem. Elnæs tror at skrytekulturen fører til grovere vold:

– Dermed kan en konflikt som tidligere involverte to personer raskt eskalere og inkludere flere personer. Det gjør at det kan bli vanskelig å trekke seg ut av en situasjon av frykt for å tape ansikt, sier seksjonssjefen.

Politiet bekymret etter nye tall om ungdomsvold: – Volden blir grovere

Kjøp Halvor Foslis bok her! Annet opplag ute nå.

Kjøp Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!