Politidirektør Benedicte Bjørnland. Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

I fjor var det hele 5400 domsavsigelser for vold utført av ungdommer under 18 år, en økning på 37 prosent fra året før.

I 2023 var det en markant økning i grove voldssaker med ungdommer som gjerningspersoner.

Over 5400 slike voldssaker blant unge førte til dom i rettsapparatet, en økning på hele 37 prosent fra året før, melder NTB.

Bare det at en slik sak mot unge i dag føres for retten og fører til dom, innebærer normalt at det er snakk om vold av en viss alvorlighet, og ikke litt knuffing og en ørefik eller to. Eksempelvis er bruken av våpen som kniv blitt faretruende vanlig blant en del unge.

Også kriminaliteten generelt blant unge øker kraftig, på andre felter enn bare vold. Dette omfatter narkotikaforbrytelser, innbrudd, tyverier, svindel, hærverk osv.

Totalt i 2023 ble det påtale-avgjort 21.800 straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år. Det er en økning på 28 prosent fra 2022.

Det er spesielt oppsiktsvekkende at barn under 15 år står for så mye som 36 prosent av tilfellene.

Slike tall vekker naturlig nok uro hos politiet:

− Politiet ser med bekymring på at det begås mer kriminalitet blant stadig yngre barn. Selv om den største økningen består av mindre alvorlige forhold, er det flere utviklingstrekk som peker på utfordringer samfunnet må ta grep om i fellesskap, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Hun trekker spesielt frem den økende tendensen til grov og straffbar vold blant ungdom:

− Økt voldsbruk blant unge er noe politiet ser svært alvorlig på. Utviklingen er bekymringsfull, understreker Bjørnland.

Hun kommer her ikke nærmere inn på hvilke grupper av ungdom som utpeker seg, i hvilken grad det dreier seg om gjengrelatert vold, om det er regionale forskjeller osv.

Politidirektøren beskriver heller ikke noen konkrete løsninger politiet ser for seg for å stagge en slik utvikling, men peker på “fellesskapet”.

Uansett blir dette trolig en formidabel og stadig voksende oppgave for politiet i tiden fremover, og en økende hodepine for hele samfunnet.

 

Gode bøker fra Document! Bestill i dag:

 

 

Kjøp Primo Levis «Hvis dette er et menneske» fra Document Forlag!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.