Nytt

Kari Kjønaas Kjos. (foto: FrP)

Regjeringen vil gjøre et nytt forsøk på å heve maksimalstraffen til 26 år, varsler Fremskrittspartiet.

– Dagens lovverk strider mot folks rettsfølelse. Da forslaget sist gang ble stemt ned, argumenterte Arbeiderpartiet med at de ikke hadde hatt nok tid, nå håper jeg de har bestemt seg, sier Kari Kjønaas Kjos (FrP) til ABC Nyheter.

Tidligere i år stemte Stortinget ned forslaget om å heve straffen fra dagens maksimale 21 års fengsel til 26 år. Nå vil FrP gjøre et nytt forsøk.

Kvantumsrabatten

I tillegg vil regjeringspartiene fjerne kvantumsrabatten, også dét et forslag som ble nedstemt tidligere i år. Det betyr at hvert enkelt grovt lovbrudd skal få større betydning i straffeutmålingen.

– Personer som begår flere alvorlige forbrytelser, får strafferabatt, også dét strider mot folks rettsfølelse.

– Hva vil det løse at man får strengere straffer?

– Det handler om signaleffekten og å være på offerets side, sier Kjønnas Kjos.

Helsekontroll av barn

FrP foreslår også å innføre obligatorisk helsekontroll av barn for å avdekke om barn blir utsatt for vold, overgrep eller kjønnslemlestelse.

– Det er på høy tid at alle barn må på helsekontroll. De aller fleste benytter seg av dette, men det er en grunn til at noen ikke gjør det. Og den grunnen er at de ofte forsøker å skjule noe som vil skade barna i hele deres liv, sier Kjønaas Kjos.

Ap: Døra på gløtt

Leder av Stortingets justiskomité, Lene Vågslid (Ap), sier Arbeiderpartiet ikke er avvisende til forslagene. Hun håper derimot forslaget denne gang kommer bedre forberedt enn hva som var tilfelle før sommeren.

– Hovedårsaken til at vi og flertallet i Stortinget stemte imot lovproposisjonen i juni i år, var at den var altfor dårlig utredet, og de la opp til en behandling i Stortinget på kun seks dager rett før sommerferien, sier Vågslid til ABC Nyheter.