Nytt

Justisminister Knut Storberget (Ap) fremmer et nytt forslag som skal sørge for et hevet straffenivå etter at Høyesterett i november nei til Storbergets ordre om å heve straffene for vold og drap umiddelbart. Høyesterett ønsker at det nye straffenivået først skal gjøre seg gjeldende i 2012, men det godtar ikke justisministeren:

Et samlet Storting – inklusive SV – har stått bak Storbergets ønske om å heve straffenivået for grove forbrytelser:

– Allerede i januar vil vi forsøke å ha en lovproposisjon klar, slik at Stortinget kan gjøre vedtak så snart som mulig, sier Storberget.

Nyheten kom fram i går da Storberget inviterte pressen til sin årlige frokost.

Flytter til 1902-loven

I et enstemmig vedtak ga Stortinget også domstolene beskjed om at skjerpelsen skulle skje straks, til tross for at den nye straffeloven ikke trer i kraft før i 2012.

– Vi registrerte at det ikke var nok for Høyesterett at et enstemmig storting, med justisministerens klare støtte, ba om at straffene skulle heves straks. Derfor tar vi nå dette grepet, sier statssekretær Astri Aas-Hansen (Ap) til Aftenposten.

Justisdepartementet vil derfor flytte de aktuelle lovbestemmelsene i den nye straffeloven inn i den fortsatt gjeldende straffeloven av 1902 for å tvinge Høyesterett til å umiddelbart heve straffene til Stortingets ønskede nivå. Dette innebærer blant annet at straffen for drap blir økt fra 10 til 12 års fengsel. Minstestraffen for drap heves til 8 fra 6 år, mens seksuell omgang med barn under 14 år blir betegnet som voldtekt og får en minstestraff på 3 år. Straffen for grov vold økes med en tredjedel og minstestraffen for voldtekt økes fra 2 til 3 år. Samtidig skal minstestraffen for grov voldtekt settes til 5 år, med en maksimal strafferamme på 21 år.

André Oktay Dahl (H) ønsker Storbergets initiativ velkommen.

– Samtidig ønsker jeg ham velkommen etter. Dette har Høyre foreslått i Stortinget tidligere. Dette utfordret vi ham på under valgkampen, sier Dahl til Dagbladet.

Han synes det er veldig bra om Storberget får lovproposisjonen klar allerede i januar eller februar.

– Men det gjenstår å se og jeg vil avvente å se hva dette forslaget inneholder, sier Dahl.

Dagbladet: Storberget tvinger gjennom hardere straffer